Dołącz do czytelników
Brak wyników
Nowości w psychologii
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Chronotyp, czyli ranne „ranne ptaszki” i „nocne marki”

  • Terapia ACT w problemach ze snem

  • Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania

  • Roszady w mózgu. Funkcjonalna reorganizacja mózgu u… graczy szachowych

  • Organizacyjne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

Pozytywne uczucia w relacji terapeutycznej

Jak pomóc klientom doświadczać wszystkich uczuć związanych z więzią? Wykorzystanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w praktyce.

11 lipca 2019

Krótkoterminowa terapia strategiczna a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne...

W jaki sposób przejąć kontrolę nad rytuałami, tikami nerwowymi i obsesyjnym myśleniem?
W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się coraz częstsze występowanie zabu...

11 lipca 2019

Rola integracji bilateralnej we współpracy międzypółkulowej...

Większość z nas zna ćwiczenie polegające na klepaniu się po głowie, a jednocześnie masowaniu brzucha. Najczęściej pierwsze zetknięcie z tym zadaniem kończy się...

11 lipca 2019

Podejście systemowe w terapii zaburzeń zachowania dzieci...

Przeciętny młody i zdrowy emocjonalnie człowiek zachowuje się świadomie, a jego inteligencja i zapał do życia oraz potrzeba miłości i więzi z innymi ludźmi auto...

11 lipca 2019

Studium przypadku

Funkcjonowanie dzieci poza rodzinami biologicznymi w kontekście...

Bardzo ważne w kontekście rozwoju młodego człowieka jest wychowanie w bezpiecznym domu wraz z wrażliwymi na jego potrzeby opiekunami. Niestety, nie każde dziecko ma taką szansę, co jest przyczyną ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Główną przesłanką do podjęcia takich działań jest zagrożenie życia i dobra dziecka, a więc jego bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju i zdrowia. Najczęściej dzieje się tak na skutek uzależnień rodziców lub ich nieudolności wychowawczej. Odebrane dzieci trafiają następnie do pieczy zastępczej, której system tworzony jest przez instytucjonalne i rodzinne formy opieki.

11 lipca 2019

Tematy ostatnich wydań