Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

Słaba płeć, mocne picie - uzależnienie od alkoholu u kobiet

Na podstawie doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi oraz w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu w artykule zostanie podjęta tematyka specyfiki uzależni...

Izabela Rajska-Kulik , Małgorzata Kowalcze | 29 maja 2018

Praca z przeniesieniem w terapii uzależnień w kontekście analizy...

Przeniesienie i przeciwprzeniesienie to zjawiska, na których bazuje terapia psychodynamiczna. W jaki sposób wykorzystać wiedzę na ich temat w kontekście innych...

Joanna Flis | 29 maja 2018

Bezsenne noce, czyli dlaczego senność nie przychodzi?

Wśród objawów zgłaszanych przez pacjentów w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty często usłyszymy skargi na trudności ze snem. Dla terapeuty ważne są następ...

Małgorzata Fornal-Pawłowska | 29 maja 2018

Podejście pustości jako praktyka zmiany postrzegania

W całym naszym poszukiwaniu jedyną rzeczą, którą odnaleźliśmy i która powoduje, że ta cała pustka jest do zniesienia, jesteśmy my nawzajem. Carl Sagan

Julia E.– Wahl | 29 maja 2018

Studium przypadku

Uzależnienia w perspektywie psychogenealogii

„To, czego nie wiemy, a co nas prześladuje, jest z reguły rodzinnym, niewypowiedzianym sekretem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie”. Anne Ancelin Schutzenberger

Jak dobrze wiemy, uzależnienie jest tylko objawem, wierzchołkiem góry lodowej, ale samo w sobie nie generuje rozwiązania sytuacji, a jedynie dokłada problemów. Czego objawem jest uzależnienie? 

Barbara Tyboń | 29 maja 2018

Tematy ostatnich wydań