Dołącz do czytelników
Brak wyników
Nowości w psychologii

Seksualność osób w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne...

Właściwości seksualne osoby ludzkiej formują się wraz z nią od początku życia, łatwo podlegają zranieniom i są uwikłane nierozdzielnie w wiele problemów osobistych, zwłaszcza tych najbardziej intymnych.

14 lipca 2020

Hiperseksualność – kiedy za dużo seksu to zdecydowanie za dużo?...

Badania nad seksualnością są prowadzone interdyscyplinarnie, ale nadal dla naukowców określenie norm zachowań seksualnych jest zadaniem trudnym, a nawet niemożliwym.

14 lipca 2020

Czy sen może leczyć ból?

Zespoły bólowe często powodują bezsenność. Z kolei wystąpienie bezsenności pogarsza odczuwanie bólu. Najwyraźniej widoczne jest to w przewlekłym bólu współistniejącym z bezsennością, gdzie oba te stany wzajemnie się nasilają w mechanizmie błędnego koła. Obok bezsenności także częstość występowania i...

14 maja 2020

Terapeutyczna moc podpatrywania ptaków

Zaczynamy coraz lepiej rozumieć znaczenie terenów zielonych, a nawet pojedynczych roślin i zwierząt dla poprawy kondycji psychicznej i fizycznej człowieka. Dostrzegamy, że tylko odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych staje się nie tylko nakazem moralnym, przyjemnością, ale wręcz koniecz...

25 marca 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

Seksualność małych dzieci

Pracując w przedszkolu czy w innej placówce lub też będąc rodzicami małych dzieci, możemy stać się niekiedy świadkami ich zachowań, które mają seksualny charakter. Jest to nieuniknione, ponieważ to właśnie w wieku przedszkolnym dziecko eksploruje świat, siebie, relacje z innymi i dokonuje kilku nowy...

14 lipca 2020

Parafilie w ujęciu psychologii pozytywnej, czyli o sposobie...

Przez wiele lat specjaliści pracujący z osobami zgłaszającymi trudności w podejmowaniu aktywności seksualnej prowadzili konsultacje w duchu patologizacji zachowań uznawanych odgórnie za nieprzystające do norm społecznych czy też szkodliwych dla zdrowia seksualnego lub psychicznego. Pojawiały się gło...

14 lipca 2020

Mniejszości płciowe, seksualne i relacyjne w pracy psychologicznej...

Akronim GSRD nie jest zbyt popularny w polskiej publicystyce dotyczącej psychoterapii mniejszości czy tematyce równouprawnienia. Z angielskiego GSRD oznacza: Gender Sexual and Relationship Diversity, czyli różnorodność płciową, seksualną i związkową. Rozwinięcie tego skrótu pozwala na umiejscowienie...

14 lipca 2020

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia...

Cierpienie jest powszechnym w świecie ludzkim fenomenem oraz szerokim wyzwaniem, które dotyka najgłębszych przeżyć istoty ludzkiej. Cierpieniem określa się negatywny stan psychiczny bądź fizyczny i emocjonalny bardzo często doświadczany jako ból (fizyczny) lub nieprzyjemne doznanie. Ból jest dzielon...

14 maja 2020

Studium przypadku

Wyobraźnia ma wielką moc

Jak pisze Choden – były mnich i wykładowca studiów podyplomowych w obszarze uważności, a także współautor niedawno wydanej na naszym rynku pozycji Uważne współczucie: „Wiemy, że to, co sobie wyobrażamy, może wywierać silny wpływ na nasze ciało i umysł” (Gilbert P., Choden, Uważne współczucie, 2019). Kiedy odczuwamy głód, widok pożywienia czy zapach może powodować wydzielanie śliny i kwasów żołądkowych. Dzięki wyobraźni w jednej chwili jesteśmy w stanie odbyć daleką podróż, ale możemy także doświadczyć bólu emocjonalnego, wyobrażając sobie na przykład tragiczną sytuację, w której biorą udział nasi bliscy lub my sami. W tym artykule zapraszam do podróży w kierunku bezpiecznego miejsca.

14 maja 2020

Tematy ostatnich wydań