Dołącz do czytelników
Brak wyników
Nowości w psychologii
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

Miłość oczami osoby z rozpoznaniem schizoidalnego zaburzenia...

Zaburzenia osobowości są grupą zaburzeń psychicznych, w której diagnoza stawiana jest wobec osób dorosłych. Jednak pierwsze objawy pojawiają się już w dziecińst...

14 listopada 2019

7 Kroków Strategicznego Rozwiązywania Problemów w organizacji...

Istnieje wiele metod skutecznego rozwiązywania problemów. Większość z nich opiera się na klasycznej logice Arystotelesa i analizie przyczyn danego problemu. W o...

12 września 2019

Pozytywne uczucia w relacji terapeutycznej

Jak pomóc klientom doświadczać wszystkich uczuć związanych z więzią? Wykorzystanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w praktyce.

11 lipca 2019

Krótkoterminowa terapia strategiczna a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne...

W jaki sposób przejąć kontrolę nad rytuałami, tikami nerwowymi i obsesyjnym myśleniem?
W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się coraz częstsze występowanie zabu...

11 lipca 2019

Studium przypadku
Tematy ostatnich wydań