Dołącz do czytelników
Brak wyników
Nowości w psychologii
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Chronotyp, czyli ranne „ranne ptaszki” i „nocne marki”

  • Terapia ACT w problemach ze snem

  • Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania

  • Roszady w mózgu. Funkcjonalna reorganizacja mózgu u… graczy szachowych

  • Organizacyjne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

7 Kroków Strategicznego Rozwiązywania Problemów w organizacji...

Istnieje wiele metod skutecznego rozwiązywania problemów. Większość z nich opiera się na klasycznej logice Arystotelesa i analizie przyczyn danego problemu. W o...

12 września 2019

Pozytywne uczucia w relacji terapeutycznej

Jak pomóc klientom doświadczać wszystkich uczuć związanych z więzią? Wykorzystanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w praktyce.

11 lipca 2019

Krótkoterminowa terapia strategiczna a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne...

W jaki sposób przejąć kontrolę nad rytuałami, tikami nerwowymi i obsesyjnym myśleniem?
W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się coraz częstsze występowanie zabu...

11 lipca 2019

Rola integracji bilateralnej we współpracy międzypółkulowej...

Większość z nas zna ćwiczenie polegające na klepaniu się po głowie, a jednocześnie masowaniu brzucha. Najczęściej pierwsze zetknięcie z tym zadaniem kończy się...

11 lipca 2019

Studium przypadku

Czy to jest już wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest, tym bardziej że mamy poczucie występowania wielu ograniczeń. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

12 września 2019

Tematy ostatnich wydań