Najwyższej jakości kursy doszkalające dla profesjonalistów
Zadbamy o twój rozwój – gdziekolwiek jesteś, o każdej porze
WYBIERZ DLA SIEBIE:
 
Terapia par według autorskich metod prof. Dariusza Skowrońskiego
Długotrwały stres, nadmiar obowiązków, presja otoczenia, brak czasu na życie prywatne, zmieniające się warunki społeczne oraz otaczająca nas rzeczywistość sprawiają, że coraz częściej w gabinetach psychologów, psychoterapeutów i seksuologów pojawiają się osoby i pary z problemami w obszarze seksualności i relacji intymnych.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Techniki Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą
Obecnie dzieci i młodzież, jak nigdy dotąd, muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami i trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi.                         
 
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi I
Zaburzenia lękowe dotyczą od 5 do 12% dzieci, co oznacza, że w każdej 30-osobowej klasie jest dwóch lub trzech uczniów, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy. Nieleczone zaburzenia wzmacniają się, przyjmując wymiary patologiczne prowadzące do szeregu niepokojących objawów.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi II
Zaburzenia lękowe są jednym z najczęstszych problemów obserwowanych w gabinetach psychologów i psychoterapeutów. Coraz powszechniej dotyczą dzieci i nastolatków.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Terapia lęku, załamania nerwowego
Zmiany społeczno-gospodarcze i cywilizacyjne sprawiają, że w gabinetach psychologów i psychoterapeutów jest coraz więcej klientów doświadczających ataków paniki, bezsenności, złości, agresji lub apatii, niepokoju i strachu o własną przyszłość.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Osobowość narcystyczna – wyzwania diagnostyczne i niuanse terapeutyczne
Głównym celem kursu jest uwrażliwienie specjalistów na specyfikę i trudności wynikające z pracy z osobowością narcystyczną. Przygotujemy uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych
Załamanie gospodarcze, kryzys na rynku pracy, zapaść w służbie zdrowia, dramatyczna sytuacja osób doświadczających przemocy, wojna w Ukrainie – to wszystko sprawia, że w gabinetach psychologów i psychoterapeutów pojawia się coraz więcej klientów zmagających się z kryzysem psychicznym.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Bajkoterapia jako holistyczna metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami zdrowia psychicznego i zaburzeniami neurorozwojowymi
Wykorzystanie metody bajkoterapii podczas pracy z dziećmi pozwala na oswajanie negatywnych emocji, redukcję stresu, przeciwdziałanie zaburzeniom lękowym, stymulowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej, zwiększenie poziomu skupienia i koncentracji, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u wszystkich dzieci – niezależnie od zaburzeń, dysfunkcji czy specjalnych potrzeb.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Dawno, dawno temu – bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój dziecka
Dołącz do uczestników kursu z udziałem m.in. Magdaleny Lange-Rachwał i dowiedz się, jak zniwelować u swoich podopiecznych zaburzenia lękowe, napięcia i trudności emocjonalne poprzez wykorzystanie bajkoterapii.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Time Perspective Therapy (TPT)
Kurs dokształcający dla psychologów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących wykorzystywać koncepcję perspektyw czasowych w pracy terapeutycznej.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Praca z dzieckiem i nastolatkiem w obszarze seksualności
W dzisiejszych czasach psychologowie i seksuolodzy wskazują na intensywne zmiany kulturowe i obyczajowe dotyczące postrzegania przez społeczeństwo norm seksualnych. Rozwój seksualny dzieci przebiega z większą gwałtownością, zmieniają się jego uwarunkowania, a także sam przebieg.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Terapia online w pracy psychologicznej
Czy można nawiązać autentyczną relację z klientem, jeśli spotkanie odbywa się wyłącznie „w wirtualu”? Czy nad wszystkimi trudnościami, zaburzeniami można pracować online? Sprawdź praktyczne wskazówki dotyczące sposobu organizacji sesji terapeutycznych online.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
"I nie opuszczę cię aż do pandemii", czyli terapia par po lockdownie
Dołącz do uczestników kursu z udziałem dr hab. Katarzyny Waszyńskiej i poznaj nowe metody pracy, podejścia, techniki psychoteraopeutyczne, które wzbogacą Twoją praktykę.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Terapia i edukacja seksualna w praktyce psychologicznej
Aktualnie specjaliści podkreślają intensywność kulturowych i obyczajowych zmian społecznego postrzegania normy seksualnej. Konsekwencją jest wzrost dysfunkcji i zaburzeń w obszarach seksualnych zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Praca z parą z wykorzystaniem wątków seksualnych
Czas pandemii wystawił związki na wielką próbę, przez co w gabinecie terapeuty coraz częściej pojawiają się pary potrzebujące pomocy w uzyskaniu satysfakcji ze wspólnego życia. Duża część zgłaszanych przez nie trudności dotyczy sfery seksualnej.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej – trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania
W kontekście zachowania pełni zdrowia psychicznego i wdrożenia w pełni kompleksowego planu terapeutycznego niezwykle ważne jest postawienie celnej diagnozy – zwłaszcza w różnicowaniu trudnych i nieoczywistych jednostek chorobowych, takich jak otępienie, depresja, zaburzenia osobowości.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Terapia z elementami zabawy w pracy z dziećmi.
Strategie radzenia sobie z lękiem, trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi
Nieskrępowana zabawa jest jedną z podstawowych form ekspresji u dzieci, ponieważ w sposób naturalny i bezpieczny pozwala wyrazić pragnienia i frustracje, uczy samodzielności i odpowiedzialności, pobudza wyobraźnię i kreatywność, umożliwia samorealizację i buduje pozytywny obraz własnej osoby.
SPRAWDŹ PROGRAM »
 
Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej
Bezpieczne relacje budowane od wczesnego dzieciństwa są kluczowe dla psychospołecznego funkcjonowania i całego życia człowieka. Dzieci, które cierpią na zaburzenia więzi lub wytworzyły pozabezpieczny styl przywiązania, mają najczęściej nieprawidłowo ukształtowane modele tworzenia relacji z innymi.
SPRAWDŹ PROGRAM »