Kontakt

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

www.psychologiawpraktyce.pl

Redaktor naczelna
Edyta Żmuda
edyta.zmuda@forum-media.pl

Redaktor prowadząca
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wilczyńska

Brand Manager
Edyta Wysokińska
tel. kom. +48 601 325 345
edyta.wysokinska@forum-media.pl


Katarzyna Moskal
Katarzyna.Moskal@forum-media.pl


Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl

 

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN