Autor: Katarzyna Kawka

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor EFT (Terapia skoncentrowana na Emocjach). Pracuje w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, doświadczeniowym, Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, w którym prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i superwizję indywidualną i grupową dla osób kończących szkolenie EFT.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach w terapii negatywnych stanów emocjonalnych wywołanych pandemią i izolacją

Czas pandemii może uruchamiać w nas różne doświadczenia emocjonalne – zarówno te, bezpośrednio odpowiadające na sytuację, w której się znajdujemy, czyli strata, adaptacja do nowej sytuacji, zmiana, ale również może zaktywizować stare schematy, ożywić „uśpione” doświadczenia, przeżycia lub, używając innego języka, osłabić dotychczasowe mechanizmy obronne, jakie człowiek stosuje, aby radzić sobie z trudnymi doświadczeniami wewnętrznymi. Ta perspektywa patrzenia może pomóc nam lepiej wspierać i towarzyszyć klientom w procesie terapii, aby nie pozostać we wtórnych doświadczeniach, a docierać do pierwotnych.

Czytaj więcej

Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT)

„Psychoterapia skoncentrowana na procesie doświadczania jest rodzajem terapii skoncentrowanej na emocjach. Jej główny cel to pomoc klientowi w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej, tak aby potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi ludźmi. Ideą leżącą u podstaw terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania jest przekonanie, iż emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą także stać się źródłem problemów na skutek traum przeżytych w przeszłości, tendencji do ignorowania ich lub umniejszania ich znaczenia”.

Czytaj więcej