Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Cyfrowy terapeutyk na receptę?

Cyfrowa przestrzeń błyskawicznie wkracza do gabinetów terapeutów. Wizyty online od czasów pandemii stały się standardem, mimo początkowego sceptycyzmu. Przed nami kolejna cyfrowa rewolucja — tym razem połączy pracę specjalistów z aplikacjami mobilnymi dla pacjentów. Przebadane i certyfikowane aplikacje mogą demokratyzować dostęp do opieki, przyspieszać efekty leczenia, a także zwiększać świadomość profilaktyki. Już dziś w niektórych krajach aplikacje są refundowane w ramach recept.

Czytaj więcej

Metoda Tomatisa® jako skuteczne narzędzie do pracy nad aktywnym słuchaniem

„Posłuchaj!” to słowo „hak”, które ma skłonić słuchacza do zwrócenia uwagi na mówiącego. Jednak, co w sytuacji, gdy rozmówca, którego nakłaniamy by „posłuchał”, nie reaguje w taki sposób, jakiego byśmy od niego oczekiwali?

Czytaj więcej

Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej - Wywiad z prof. dr hab. n. med. Zbigniewem Lwem-Starowiczem

Psychoseksuologia to jeden z najnowszych kierunków kształcenia medycznego w Polsce. Jak na razie jest 31 specjalistów, czteroletnie studia skończyła zaledwie garstka osób, obecnie studiuje kilkudziesięciu studentów. 

Czytaj więcej

Przedłużona ekspozycja jako odpowiedź na traumę wczesnodziecięcą

Dziecko po trudnych doświadczeniach doświadcza traumy wczesnodziecięcej. Nieprzepracowana przeradza się w wieloaspektowe problemy, z którymi mierzy się potem nastolatek i dorosły. Jednym ze sposobów, by wyjść na prostą, jest praca metodą przedłużonej ekspozycji.

Czytaj więcej

cPTSD – diagnoza i studium przypadku psychoterapii traumy złożonej w nurcie poznawczo-behawioralnym

Psychoterapia traumy złożonej to proces oparty na stopniowym budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia swoich trudności, ich źródeł i mechanizmów wyzwalających, nabywaniu umiejętności radzenia sobie z nimi, a przede wszystkim odzyskiwaniu ważnych sfer życia odebranych przez doświadczenia traumatyczne.

Czytaj więcej

Żałoba w czasie wojny – przeżywanie i pomoc

Teraz jest czas wielkiej mobilizacji i pospolitego ruszenia. Jednak za chwilę do uchodźców z Ukrainy zacznie docierać, ile w swoim życiu stracili. Pojawi się czas przeżywania żałoby.

Czytaj więcej

Metody i techniki mentalizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą

Zdolność do mentalizowania pozwala zrozumieć, że zarówno nasze, jak i innych zachowania są wynikiem uczuć, potrzeb, myśli i przekonań. Świadomość tego procesu bezpośrednio przekłada się na nasze odpowiedzi na zachowanie. Mentalizacja pozwala bardziej adekwatnie zareagować, bo odpowiadamy nie tylko na to, co dana osoba robi, ale przede wszystkim na to, co czuje i czego potrzebuje.

Czytaj więcej

Serwis Zaufany Terapeuta już wystartował!

Drodzy czytelnicy,
Mamy wielką przyjemność podzielić się z Wami świetną wiadomością. Już dzisiaj – 7 grudnia, premierowo przedstawiamy Państwu innowacyjną platformę Zaufany Terapeuta dla terapeutów i innych specjalistów zdrowia psychicznego oraz ich klientów.

Czytaj więcej

UZDROWIĆ DRZEWO RODOWE. Przykłady z praktyki – przeczytaj fragment książki!

Najważniejszym i najpotężniejszym systemem, do którego przynależy istota ludzka, jest system rodzinny. Niniejsza publikacja łączy psychologię z genealogią, skupiając się na kwestii pomyślności życiowej. Autorka wyjaśnia, że nasze problemy, czy to natury materialnej, społecznej, czy uczuciowej, mają korzenie w drzewie genealogicznym – dwa, trzy, a nawet cztery pokolenia przed nami. Sukces materialny jest konsekwencją równowagi genealogicznej...

Czytaj więcej

Osobowość przestępcy – psychopatia

Psychopatia to stan, który od dawna zawładnął publiczną wyobraźnią. Powstaje wiele felietonów poświęconych mordercom o cechach psychopatycznych (Viding et al., 2014). Temat podłoża psychologicznego popełnianych zbrodni jest z jednej strony bardzo interesujący i często wykorzystywany w literaturze i filmie, z drugiej zaś – bardzo trudny emocjonalnie dla osoby zaangażowanej w proces diagnozy.

Czytaj więcej

Technika krzesła złego terapeuty w praktyce

Niepisane założenie leżące u podstaw typowej psychoterapii indywidualnej mówi, że jest to ograniczony czasowo proces, w którym klient wraz z terapeutą pracują nad osiągnięciem wspólnie ustalonych celów. Kolejne założenie mówi, że na drodze do realizacji tych celów klient wykaże się dobrą wolą i przekaże terapeucie niezbędne informacje. Następne, że klient dołoży starań, realizując w codziennym życiu podjęte wspólnie z terapeutą ustalenia

Czytaj więcej