Dział: Współpraca z...

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Praca z rodziną, w której dziecko doświadcza zaburzeń odżywiania

Bez względu na rodzaj psychoterapii, w przypadku dziecka doświadczającego zaburzeń odżywiania podstawą leczenia jest zaangażowanie rodziny i gotowość wszystkich jej członków do zmian. Potrzebna jest szczerość, otwartość i współpraca.

Czytaj więcej

Przemoc domowa – nowe obowiązki samorządów w zapowiedzi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Prace nad projektem nowelizacji posunęły się bardzo daleko. Ustawa zmieniająca z 9 marca 2023 r. jest kolejną próbą dopasowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. Jednak – w naszej ocenie – pozostawia ona w dalszym ciągu obszary do dyskusji. Jeden z nich związany jest z propozycją zmiany nazwy (ale to nie tylko o samą nazwę – według nas – chodzi) z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Czytaj więcej

Aktywny senior - Animacja w pracy z seniorami

Procesy starzenia się są nieuniknione, rozpoczynają się już po 24. roku życia i sukcesywnie się toczą, coraz bardziej ograniczając jednostkę. Współcześnie oddalamy widmo starzenia się poprzez postęp medycyny, technologii oraz wiedzy na temat działań opóźniających ten proces. Wielokrotnie badania dowiodły, iż aktywność zarówno fizyczna, jak i psychiczna, umysłowa, społeczna poprawia jakość życia w wieku senioralnym.

Czytaj więcej

Jak wspierać sferę seksualną osób z niepełnosprawnościami?

Należy pamiętać, że seks jest istotną częścią życia większości społeczeństwa – bez względu na sytuację, w jakiej znajduje się jednostka. Zarówno osoby pełnosprawne, jak i te z niepełnosprawnością mają pełne prawo do budowania życia erotycznego, które dostarczy im spełnienia własnych potrzeb, co jest tożsame z odczuwaniem przyjemności i szczęścia, które jest celem życia niemal każdego człowieka na ziemi.

Czytaj więcej

Współpraca na linii neurolog – psycholog – psychoterapeuta

Zrozumienie związku między zaburzeniami pracy mózgu a zaburzeniami psychicznymi pozwala na postawienie właściwej diagnozy i daje lepsze możliwości leczenia pacjentów, ponieważ sięga do samego źródła dysfunkcji. W celu wdrożenia optymalnego pod względem skuteczności leczenia czy rehabilitacji pojawia się zatem potrzeba uzupełnienia procesu diagnostycznego o badanie neuropsychologiczne z wykorzystaniem czułych i trafnych metod diagnostycznych.

Czytaj więcej

Coaching biznesowy jako nowoczesna, świadoma metoda wspierania rozwoju pracowników i organizacji

W środowisku biznesowym coraz więcej firm świadomie decyduje się na wprowadzenie praktyki coachingu w kalendarz regularnych działań, które mają na celu psychoedukację, a w konsekwencji rozwój pracowników i oczekiwaną zmianę. Coaching biznesowy może stanowić swoiste best practice w holistycznym myśleniu o dobrostanie i zdrowiu psychicznym pracowników.

Czytaj więcej

Jakie są procedury wysłuchania dzieci w postępowaniu cywilnym?

Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA, 2017) każdego roku 2,5 mln dzieci jest angażowanych w postępowania sądowe w UE. Udział dzieci jest kluczowy, na co wskazują zapisy prawa międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Zapewnienie przyjaznych warunków podczas wysłuchania w sprawach cywilnych jest istotne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezbędne jest, aby dzieci uczestniczące w wysłuchaniu czuły się bezpieczne i szanowane, a także aby minimalizować stres i ryzyko ich wtórnej traumatyzacji.

Czytaj więcej

Psycholog w szkole - zasady (współ)pracy

Wychowanie jest jednym z najważniejszych procesów, których celem jest przygotowanie dziecka do dorosłego życia. W dzisiejszych czasach, inaczej niż to było kiedyś, placówki oświatowe nie są miejscem, gdzie jedynie wpaja się obowiązujące normy, ale też tworzy się w nich warunki do wszechstronnego rozwoju. Nad całością tego procesu powinien czuwać psycholog jako specjalista w dziedzinie wychowania.

Czytaj więcej

Przemoc wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych wymaga zaangażowania wielu środowisk społecznych. Rola pracownika socjalnego jako osoby poruszającej się w środowiskach społecznych jest więc kluczowa.

Czytaj więcej

Nastolatek w stresie – 8 zadań domowych od psychologa

Coraz częściej w naszych gabinetach pojawiają się nastolatkowie. Nigdy nie było łatwo być w wieku dojrzewania, ale okazuje się, że obecnie bywa jeszcze trudniej niż w przeszłości. Może brzmieć to jak pewien paradoks – ekonomicznie i cywilizacyjnie wchodzimy bowiem na coraz wyższe poziomy. Mimo to, a może właśnie dlatego, poziom stresu wśród ludzi nie spada, a rośnie. Rośnie także skala problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Jako specjaliści pracujący z nastolatkami coraz częściej zauważamy w swoich gabinetach depresję i towarzyszące jej problemy, takie jak: ruminacje (natrętne myśli) kończące się czasem próbą samobójczą, zaburzenia lękowe, fobie, napady paniki, nie mówiąc już o zaburzeniach ze spektrum autyzmu czy zaburzeniach odżywiania.

Czytaj więcej

Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa

Psycholog wykonuje profesję, którą można określić jako zawód zaufania publicznego i która przydaje wykonującym go osobom szereg uprawnień, ale z drugiej strony nakłada na nie wiele obowiązków mających znaczenie w codziennej praktyce psychologicznej. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Czytaj więcej