Autor: Paweł Jankowski

Psycholog klinicysta, psychoterapeuta integratywny, dyplomowany seksuolog; w praktyce klinicznej i seksuologicznej łączy współczesną terapię psychodynamiczną z terapią poznawczo-behawioralną i schematu, terapią systemową, terapią skoncentrowaną na uważności i współczuciu oraz terapią afirmatywną; kierownik i superwizor wewnętrzny Wrocławskiej Psychoporadni – Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego; specjalista rekomendowany przez Kampanię Przeciw Homofobii; superwizor zespołu pomocy psychologiczno-seksuologicznej w Kulturze Równości we Wrocławiu; we współpracy z Uniwersytetem SWPS prowadzi badania z zakresu psychotraumatologii; członek Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pytania do autora można kierować na: pawel@jankowski.edu.pl.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Związki osób jednopłciowych. Wybrane aspekty procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Myśląc o związkach osób jednopłciowych czasami zakłada się, że nie podlegają jakimś szczególnym uwarunkowaniom psychospołecznym. Może się też pojawić przeciwstawne założenie, że szczególnym uwarunkowaniem w parze będzie koncentracja na seksie. Zwłaszcza, że taka presupozycja tkwi w etykiecie „para homoseksualna”. Takiemu uwikłaniu w stereotyp i definicję ulegają również specjaliści zdrowia psychicznego i autorzy artykułów eksperckich. W rzeczywistości związek homoromantyczny dwóch mężczyzn lub kobiet cispłciowych lub transpłciowych podlega zarówno powszechnym, jak i specyficznym mechanizmom funkcjonowania. Stąd wymaga szczególnej wiedzy oraz wrażliwości od specjalisty.

Czytaj więcej