Współpraca na linii neurolog – psycholog – psychoterapeuta

Współpraca z...

Zrozumienie związku między zaburzeniami pracy mózgu a zaburzeniami psychicznymi pozwala na postawienie właściwej diagnozy i daje lepsze możliwości leczenia pacjentów, ponieważ sięga do samego źródła dysfunkcji. W celu wdrożenia optymalnego pod względem skuteczności leczenia czy rehabilitacji pojawia się zatem potrzeba uzupełnienia procesu diagnostycznego o badanie neuropsychologiczne z wykorzystaniem czułych i trafnych metod diagnostycznych.

Celem kompleksowej rehabilitacji powinno być zapewnienie choremu umiejętności potrzebnych do optymalnego funkcjonowania fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Obecność neuropsychologa, a także psychologa jest istotna z punktu widzenia nie tylko pacjenta, lecz także interdyscyplinarnego zespołu leczącego, któremu ułatwia pracę, odsłaniając pełen obraz stanu psychofizycznego pacjenta na różnych poziomach jego funkcjonowania poprzez uzupełnienie wiedzy z różnych dziedzin psychologii i medycyny. Informacje przekazywane przez specjalistów z dziedziny psychologii i funkcjonowania ludzkiej psychiki pozwalają na ocenę stanu emocjonalnego i poznawczego osoby chorej, co może w istotny sposób przekładać się na proces leczenia, rehabilitacji i opieki.

Rola mózgu

Mózg jest niezwykle złożonym organem, dlatego urazy, które na niego wpływają i zaburzenia jego pracy, mogą upośledzać, ograniczać lub wręcz powodować utratę zdolności człowieka do funkcjonowania fizycznego, poznawczego i emocjonalnego. Jednym z ważnych aspektów pracy neuropsychologów jest diagnoza wykorzystująca procedury mające na celu wykrycie, czy pacjent cierpi na zaburzenia uczenia się lub szereg innych chorób związanych z pracą ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo ocena neuropsychologiczna pomaga wykryć problemy z pamięcią, zdolnością rozwiązywania problemów, osobowością i umiejętnością rozumowania. Po postawieniu diagnozy neuropsychologicznej, jako podstawowej wiedzy na temat zaburzeń funkcjonalnych, powstaje obszar do współpracy z lekarzami oraz psychologami, polegający na leczeniu w ujęciu bardziej holistycznym i bieżącym monitorowaniu jego postępów.

Neuropsychologia zajmuje się leczeniem problemów związanych z pracą układu nerwowego człowieka oraz problemów psychicznych, które mogą im towarzyszyć. Według definicji „Neuropsychologia jest dziedziną psychologii, rozwijającej się na pograniczu neurologii klinicznej i innych nauk o układzie nerwowym oraz psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii człowieka chorego. Przedmiot...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI