Terapia na wyciągnięcie ręki

Nowości w psychologii

Badania pokazują, że w dzisiejszym świecie na poziomie neuronalnym ludzie reagują tak samo na dźwięk swojego smartphona, jak na ukochaną osobę. Rozwój technologiczny wytycza nowe, nieznane dotąd ścieżki na mapie zdrowia psychicznego. Pozwala na większą dostępność pomocy i wsparcia dla użytkowników, terapeutom zaś daje nowe narzędzia do pracy. Technologie, które dostarczają takich rozwiązań są również tworzone w Polsce. 

Obecnie z telefonów komórkowych korzysta 92% Polaków. Aż 57% z nich to użytkownicy smartphonów. Bycie online stało się powszechne także wśród osób starszych – 59% osób w wieku 55+ korzysta z internetu. Badanie przeprowadzone w 40 krajach na świecie (w tym w Polsce i USA) pokazuje, że liczba osób używających smartphony w latach 2012–2016 podwoiła się. 
Powszechna dostępność smartphonów i internetu w naszym społeczeństwie sprawia, że komórka nie służy już tylko do dzwonienia czy wysyłania SMS-ów, a jej potencjał dostrzegają specjaliści z różnych dziedzin, w tym zdrowia psychicznego4. Liczba aplikacji zdrowotnych dostępnych na całym świecie w 2017 roku wyniosła 318 tys., 28% z nich to aplikacje dotyczące zdrowia psychicznego. 

Nowe formy wsparcia psychologicznego

Nowe technologie oferują możliwość rozwoju nieznanych dotąd form diagnozy i pomocy psychologicznej. Umożliwiają obiektywizację procesu diagnostycznego dzięki użyciu czujników wbudowanych w telefonie lub zewnętrznych sensorów połączonych z aplikacją, wykrywających zmiany fizjologiczne w ciele3. Dzięki rozmowom wideo albo wiadomościom tekstowym specjalista może mieć kontakt ze swoim pacjentem pomiędzy sesjami. Dodatkowo aplikacje oferują wsparcie procesu terapeutycznego, najczęściej technikami  zaczerpniętymi z terapii poznawczo-behawioralnej. W ten sposób interwencja może być dostarczona do pacjenta nie tyle wcześniej, ale w momencie kiedy jej najbardziej potrzebuje8.
Skuteczność interwencji online została potwierdzona w odniesieniu do problemów z depresją, lękiem, bezsennością czy stresem13,6,5,1.Co ważne, badania po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI