Terapia inspirowana teorią przywiązania w leczeniu traumy rozwojowej i PTSDc

Nowości w psychologii

Jaka jest zależność między systemem przywiązania a systemem strachu? Co określamy jako „traumatyczny rozwój” dzieci i młodzieży i PTSDc?
Przybliżamy teorię poliwagalną i teorię multimotywacyjną Liottiego.

Dobrym punktem wyjścia do takiej analizy jest przypomnienie sugestii samego Johna Bowlby’ego na temat systemów kontroli zachowania o wrodzonej bazie (czyli wynikających z ewolucji). W pierwszym tomie trylogii, w którym sugeruje, iż system przywiązania może zostać w pełni zrozumiany jedynie w odniesieniu do innych systemów zachowania (motywacyjnych) o biologicznej (wrodzonej) bazie, Bowlby zwrócił uwagę na to, że u dziecka dwa z nich mają ścisły związek z systemem przywiązania: system eksploracji i system strachu (dzisiaj nazywany w skrócie „systemem obrony”). Aktywacja tych systemów związana jest z aktywacją systemu przywiązania: aktywacja systemu strachu z reguły nasila aktywację systemu przywiązania, odwrotna zależność występuje w sytuacji aktywacji systemu eksploracji, który w pewnych okolicznościach może zmniejszyć aktywność systemu przywiązania. Za Darwinem (18) uważa on, iż systemy strachu (obrony) i przywiązania są ze sobą ewolucyjnie związane. System przywiązania nie jest więc według niego jedynym systemem kierującym zachowaniami w relacjach z innymi. Sugeruje on istnienie innych odrębnych systemów motywacyjnych o wrodzonej bazie (np. opieki [7], o którym mówi, określ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI