Autor: Hanna Michalska

Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki, która rozpoczęła swoją działalność, przygotowując szkolenie: „Rodzina adopcyjna. Jak jej towarzyszyć i jak ją wspierać” skierowane do pracowników ośrodków adopcyjnych. Szkolenie prowadzili włoscy psychoterapeuci: Antonio D’Andrea i Marco Chistolini, pracujący w podejściu systemowo-relacyjnym,które integruje również wiedzę z zakresu teorii przywiązania. W trakcie szkoleń często pojawiała się problematyka tworzenia się więzi u starszych, adoptowanych dzieci, które często ujawniają zaburzenia przywiązania oraz problematyka traumy wczesnodziecięcej. Z czasem pojawiła się więc potrzeba zorganizowania osobnych szkoleń poświęconych teorii przywiązania i problematyce wczesnej traumy relacyjnej. W trakcie tych szkoleń wypłynęła problematyka możliwych oddziaływań i psychoterapii opartej wyłącznie na teorii przywiązania (ang. attachmentbasedpsychotherapy) lub też inspirowanej teorią przywiązania (attachmentinformedpsychotherapy) i pytanie o ich skuteczność w interesujących nas przypadkach dzieci, których życie często od samego początku rozwijało się w sposób daleko odbiegający od optymalnego.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia inspirowana teorią przywiązania w leczeniu traumy rozwojowej i PTSDc

Jaka jest zależność między systemem przywiązania a systemem strachu? Co określamy jako „traumatyczny rozwój” dzieci i młodzieży i PTSDc?
Przybliżamy teorię poliwagalną i teorię multimotywacyjną Liottiego.

Czytaj więcej