Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

18 lutego 2018

NR 7 (Styczeń 2018)

Psychologia dla zdrowia

0 1094

W dniach 21–24 września 2017 r. odbył się Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który w tym roku po raz pierwszy zyskał rangę Kongresu. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało „Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa”.
 

W dniach 21–24 września 2017 r. odbył się Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który w tym roku po raz pierwszy zyskał rangę Kongresu. Myślą przewodnią tegorocznego wydarzenia była „Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa”.

Organizacja 36. Kongresu PTP spoczywała na Gdańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zjazd Naukowy Polskich Psychologów w Gdańsku odbył się już drugi raz. Przed 20 laty, również dzięki współpracy Oddziału Gdańskiego PTP i Uniwersytetu Gdańskiego, na Pomorzu obradowali i wymieniali się doświadczeniami psycholodzy z całego kraju. 

Otwierając obrady 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Władze PTP oraz Uniwersytetu Gdańskiego wraz z kierownictwem Instytutu Psychologii wskazywali, że inicjatywa Kongresu jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla polskich psychologów, nazywając je świętem polskiej psychologii. Zachęcali przy tym do owocnych obrad i wymiany doświadczeń.

W uroczystym otwarciu Kongresu udział brali przedstawiciele władz miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. Było dla nas 
szczególnie ważne, że na otwarciu Kongresu byli obecni również przedstawiciele  Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zajmujący się ochroną zdrowia w regionie pomorskim oraz Rektor GUMED-u.

W trakcie 4 dni Kongresu, na który przybyło blisko 700 psychologów naukowców, praktyków oraz tych, którzy łączą obie te funkcje, odbyło się 12 wykładów plenarnych, w tym dwa w Filharmonii Bałtyckiej, które zakończone były koncertem stanowiącym miłą niespodziankę dla uczestników. Po akcencie muzycznym 480 uczestników udało się na bankiet w foyer Filharmonii, gdzie przy muzyce na żywo integrowali się psycholodzy różnych środowisk i w kuluarach debatowali nad ważnymi sprawami i trendami rozwoju psychologii w Polsce. 

W trakcie Kongresu odbyło się ponadto 38 sympozjów, 23 sesje tematyczne oraz 8 sesji panelowych. Podczas dwóch sesji posterowych zaprezentowano po 38 plakatów przedstawiających badania empiryczne. W zaplanowanych 17 warsztatach uczestnicy zapoznawali się z nowymi narzędziami badawczymi i ich zastosowaniem oraz doskonalili umiejętności praktyczne i psychoterapeutyczne. 

Szczególnym punktem wymiany doświadczeń i polemiki były sesje panelowe. Podczas nich omawiano między innymi ideę wprowadzenia w Polce certyfikatu Euro-Psy. Podkreślano, że jego wprowadzenie umocniłoby walkę o wysoki standard nauczania psychologii w Polsce, a jednocześnie umocniło kwestię ustawowo regulowanego definiowania psychologa i jego kompetencji. Ważnym aspektem wprowadzenia Euro–Psy byłoby również zwiększenie szansy na uznawanie dyplomu magistra psychologii i jego kompetencji na arenie międzynarodowej. 

Jedna z sesji panelowych dotyczyła przyszłości naukowych czasopism psychologicznych wydawanych w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszył się również panel związany z rolą psychologa i funkcji diagnozy psychologicznej w procesie orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu ograniczenia zdolności do pracy. Efektem tej dyskusji było między innymi podkreślenie potrzeby jednolitych standardów diagnozy oraz rozwoju w zakresie nowych wystandaryzowanych metod badawczych. 

Ustawa o zawodzie psychologa i aktualne nad nią prace wraz z dyskusją odbyły się w trakcie poświęconej temu tematowi sesji panelowej. Prelegenci przedstawili aktualny stan pracy nad ustawą, jak również problemy związane z jej procesem legislacyjnym. 

Szeroko omawiany przez specjalistów oraz praktyków był temat poruszony w trakcie sesji panelowej, podczas której podejmowano temat opieki naprzemiennej. Zwrócono uwagę na często pomijany w orzecznictwie syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna. 

Sympozja i sesje tematyczne zostały tak zaplanowane, by każdy uczestnik Kongresu mógł zaspokoić swoją ciekawość naukową i zawodową, interesującą go dziedziną psychologii. Ze względu jednak na równolegle odbywające się sesje i sympozja, trudno było czasami dokonać wyboru. 

Naukowcy mieli okazję zapoznać się z nowymi wyzwaniami związanymi z analizowaniem danych, a w tym propozycją systematycznych przeglądów badań i tematem meta analiz. Prelegenci przedstawiali dotychczas rzadko stosowane modele latentnych krzywych rozwojowych czy też analizy ekwiwalencji pomiarowej w badaniach psychologicznych. 

Psycholodzy kliniczni związani ze służbą zdrowia i psychosomatyką mieli możliwość uczestniczenia w 3 sesjach tematycznych i 5 sympozjach. W ich trakcie omawiano jakość życia zarówno w zdrowiu, jak i chorobie, podejmowano dyskusję nad zasobami psychologicznymi w procesie zmagania się z chorobą oraz przystosowaniem psychicznym w chorobie nowotworowej, jak również nad wpływem choroby i niepełnosprawności na życie i stan jednostki oraz jej otoczenia. Profesor Bogdan Wasilewski poprowadził sympozjum, w którym prelegenci przybliżali uczestnikom zagadnienia związane z podejściem psychosomatycznym w praktyce zawodów medycznych. Odchodząc od perspektywy wyłącznie chorego, prof. Barbara Bętkowska-Korpała wraz z dr Małgorzatą Tartas i dr. Maciejem Walkiewiczem poprowadzili sympozjum dotykające problematyki czynników osobowościowych lekarzy i studentów medycyny w kontekście oczekiwań pacjentów i innych wyzwań w roli zawodowej.

Szeroko omawianym tematem okazała się psychologia pracy. Prelegenci dzielili się wynikami swoich prac i doświadczeniem zawodowym podczas 6 sympozjów i 3 sesji tematycznych. Profesor Małgorzata Dobrowolska przewodniczyła sesji, której tematem przewodnim było ujawnienie korelacji pomiędzy pracą a zaburzeniami zdrowia. W trakcie tej sesji prelegenci łączyli zespół metaboliczny z zasobami osobistymi i stylem życia pracowników zmianowych, czy też wpływ działalności przedsiębiorczej i konfliktów na linii praca–rodzina. Inne sesje oraz sympozja dotykały z kolei problematyki wypalenia zawodowego rozumianego jako współczesne zagrożenie w środowisku pracy, ciekawym obszarem dyskusji była też sesja dotycząca sytuacji trudnych dla pracodawcy i pracowników. Doktor Aleksandra Peplińska wraz z dr Ireną Leszczyńską przewodniczyły sympozjum omawiającym współczesne dylematy i wyzwania w psychologii transportu. W trakci...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy