Kwasy tłuszczowe a funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne człowieka

Nowości w psychologii

Charakterystyczną cechą współczesnych społeczeństw jest rozprzestrzenianie się depresji, innych zaburzeń psychicznych oraz chorób mózgowych na dużo większą skalę niż to miało miejsce przed dziesiątkami lat. WHO opublikowała prognozy na kolejne 10 lat, według których choroby psychiczne oraz choroby mózgowo-naczyniowe będą dominować. Psychologia i psychiatria, wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom pracuje nad wdrażaniem programów profilaktycznych – jednym z nich są badania w kierunku wpływu diety na współczesne schorzenia, m.in.: depresję, chorobę Alzheimera, zespół Aspergera.

Światowa Organizacja Zdrowia na obradach na Global Forum for Health w Genewie w 2010 roku opublikowała prognozy na kolejną dekadę, według których choroby psychiczne oraz choroby mózgowo-naczyniowe zajmować będą dwa pierwsze miejsca (!) na liście najczęstszych (wraz z chorobami wieńcowymi serca) zachorowań, skutkujących ograniczeniem możliwości wykonywania pracy lub całkowitą do niej niezdolnością.

W odpowiedzi na pesymistyczne prognozy psychologowie i psychiatrzy zajmują się nie tylko diagnozowaniem, opiniowaniem, świadczeniem usług terapeutycznych i porad psychologicznych na coraz większą skalę, ale także opracowaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych (jednym z takich jest np. Heroic Imagianation Project mający za zadanie zapobiegać krzywdzącym zachowaniom będącym konsekwencją np. zjawisk dynamiki grupowej: www.hip.org.pl).

Interdyscyplinarne podejście w profilaktyce zaburzeń psychicznych

Od pewnego czasu coraz większą rolę w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym upatruje się w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych, z pogranicza medycyny, neurochemii, fizyki itp. Jednak wysoki koszt tego typu badań wynikający z używania specjalistycznych urządzeń sprawia, że na ich prowadzenie stać jedynie najbogatsze międzynarodowe instytuty i uniwersytety.

Badaniem związków pomiędzy jakością psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka a biochemicznymi i fizjologicznymi aspektami zajmuję się od 2008 roku. Zapoczątkowana została wówczas współpraca z lekarzami, fizjologami i biochemikami z instytutów badawczych z różnych stron świata, która zaowocowała rozpoczęciem cyklu międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych, których częściowym efektem są wyniki przytoczonych poniżej analiz.

Znaczenie diety w profilaktyce zaburzeń psychicznych

Niewłaściwa dieta ok...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI