Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu

Od Ciała (Columbus) do Umysłu (Copernicus) – koncepcje

Nowości w psychologii

Czym jest Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu?

Cechą charakterystyczną kwasów tłuszczowych jest zdolność do przenoszenia informacji chemicznej i fizycznej. Uwaga naukowców skupiała się dotychczas głównie, o ile nie wyłącznie, na informacji chemicznej, najprawdopodobniej dlatego, że informacja fizyczna jest uchwytna tylko empirycznie. Łańcuchy węglowodorowe kwasów tłuszczowych są z natury hydrofobowe, zatem nierozpuszczalne w wodzie. Cząsteczki kwasów tłuszczowych z przyłączoną grupą fosforanową, czyli fosfolipidy, wykazują natomiast tendencję do spontanicznego agregowania się w błony komórkowe, które są substratem wszelkiego życia biologicznego na Ziemi. Fosfolipidy błonowe uczestniczą w wielorakich reakcjach chemicznych, w wyniku których przekształcają się w wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe komunikatory, mediatory i regulatory.Rolę kwasów tłuszczowych w metabolizmie organizmu zgłębiano, zarówno kompleksowo, jak i w ramach badań o wąskim zakresie, przez ostatnich 10-15 lat. Opracowano wdrożenia komercyjne, np. Columbus Concept, mające zapewniać transfer osiągnięć nauki do biznesu. Niezależnie od wagi i znaczenia właściwości chemicznych kwasów tłuszczowych, oczywiste jest, że ich pochodzenie, tzn. proces selekcji naturalnej, której są wynikiem, wiąże się z fizyką, jak też z inherentną zdolnością tych związków do wychwytywania informacji dotyczących czasu/przestrzeni (chronomów) z kosmosu. Podwójne wiązanie allilowe obecne w kwasach tłuszczowych ukształtowanych w toku ewolucyjnego doboru jest bowiem w pełni przystosowane do rejestrowania czasowo-strukturalnej cykliczności wszelkich zjawisk, jakim podlega życie biologiczne na Ziemi, począwszy od genezy RNA, DNA, białek, lipidów i węglowodorów, aż po ich...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI