Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu

Od Ciała (Columbus) do Umysłu (Copernicus) – koncepcje

Nowości w psychologii

Czym jest Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu?

Cechą charakterystyczną kwasów tłuszczowych jest zdolność do przenoszenia informacji chemicznej i fizycznej. Uwaga naukowców skupiała się dotychczas głównie, o ile nie wyłącznie, na informacji chemicznej, najprawdopodobniej dlatego, że informacja fizyczna jest uchwytna tylko empirycznie. Łańcuchy węglowodorowe kwasów tłuszczowych są z natury hydrofobowe, zatem nierozpuszczalne w wodzie. Cząsteczki kwasów tłuszczowych z przyłączoną grupą fosforanową, czyli fosfolipidy, wykazują natomiast tendencję do spontanicznego agregowania się w błony komórkowe, które są substratem wszelkiego życia biologicznego na Ziemi. Fosfolipidy błonowe uczestniczą w wielorakich reakcjach chemicznych, w wyniku których przekształcają się w wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe komunikatory, mediatory i regulatory.Rolę kwasów tłuszczowych w metabolizmie organizmu zgłębiano, zarówno kompleksowo, jak i w ramach badań o wąskim zakresie, przez ostatnich 10-15 lat. Opracowano wdrożenia komercyjne, np. Columbus Concept, mające zapewniać transfer osiągnięć nauki do biznesu. Niezależnie od wagi i znaczenia właściwości chemicznych kwasów tłuszczowych, oczywiste jest, że ich pochodzenie, tzn. proces selekcji naturalnej, której są wynikiem, wiąże się z fizyką, jak też z inherentną zdolnością tych związków do wychwytywania informacji dotyczących czasu/przestrzeni (chronomów) z kosmosu. Podwójne wiązanie allilowe obecne w kwasach tłuszczowych ukształtowanych w toku ewolucyjnego doboru jest bowiem w pełni przystosowane do rejestrowania czasowo-strukturalnej cykliczności wszelkich zjawisk, jakim podlega życie biologiczne na Ziemi, począwszy od genezy RNA, DNA, białek, lipidów i węglowodorów, aż po ich łączenie się w złożone układy żyjące, znane nam obecnie. 

Co więcej, błonowe kwasy tłuszczowe wydają się idealnymi kandydatami do tego, by uznać je za długo poszukiwany przez naukę substrat ”umysłu”, tzn. niezdekodowaną jeszcze informację fizyczną, która w istocie determinuje zachowanie.

 

Błona komórkowa jest tym samym dla umysłu, czym DNA...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy