Atlasy mózgu w psychologii

Nowości w psychologii

Elektroniczne atlasy mózgu stosowane w edukacji, badaniach i klinice mogą stanowić nowe, cenne, wspomagające narzędzie również w psychologii, znacznie różniące się od typowych wywiadów,  przeglądów i kwestionariuszy. Dotychczasowy brak zastosowania atlasów w psychologii może wynikać z niedostatecznej informacji o istniejących atlasach mózgu, ich zawartości, funkcjach i narzędziach oraz braku ilustracji, jak atlas może być praktycznie wykorzystany przez psychologa.

Atlasy mózgu w psychologii – zastosowanie

Artykułzawiera propozycję zastosowań atlasów mózgu w psychologii, a zwłaszcza w neuropsychologii, mianowicie w:
1)    edukacji studentów psychologii,
2)    komunikacji psychologa z pacjentem,
3)    wspieraniu neuropsychologów w leczeniu pacjentów jako zasadniczy cel.

1.    Atlas anatomiczny
Stosowanie atlasów w psychologii może ułatwić fakt, że najnowszy i najbardziej zaawansowany 3D atlas anatomiczny mózgu rozszerzony do głowy i szyi jest dostępny publicznie na stronie 
www.WieslawNowinski.com/GetFreeAtlas [1].

Atlas ten zawieraokoło 3 tys. 3D struktur i 17 klas tkanek (przedstawiony na rys. 1 i 2).

Rys. 1 przedstawia interfejs użytkownika atlasu i jego podstawowe składniki:

  • główne okno ze skomponowaną sceną,
  • indeksy anatomiczne,
  • matrycę do wybierania klas tkanek (modułów) i panele do wyboru grup w ramach wybranych klas.

Rys. 2 ilustruje wybrane moduły:

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI