Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

3 października 2017

NR 4 (Lipiec 2017)

Atlasy mózgu w psychologii

0 277

Elektroniczne atlasy mózgu stosowane w edukacji, badaniach i klinice mogą stanowić nowe, cenne, wspomagające narzędzie również w psychologii, znacznie różniące się od typowych wywiadów,  przeglądów i kwestionariuszy. Dotychczasowy brak zastosowania atlasów w psychologii może wynikać z niedostatecznej informacji o istniejących atlasach mózgu, ich zawartości, funkcjach i narzędziach oraz braku ilustracji, jak atlas może być praktycznie wykorzystany przez psychologa.

Atlasy mózgu w psychologii – zastosowanie

Artykułzawiera propozycję zastosowań atlasów mózgu w psychologii, a zwłaszcza w neuropsychologii, mianowicie w:
1)    edukacji studentów psychologii,
2)    komunikacji psychologa z pacjentem,
3)    wspieraniu neuropsychologów w leczeniu pacjentów jako zasadniczy cel.

1.    Atlas anatomiczny
Stosowanie atlasów w psychologii może ułatwić fakt, że najnowszy i najbardziej zaawansowany 3D atlas anatomiczny mózgu rozszerzony do głowy i szyi jest dostępny publicznie na stronie 
www.WieslawNowinski.com/GetFreeAtlas [1].

Atlas ten zawieraokoło 3 tys. 3D struktur i 17 klas tkanek (przedstawiony na rys. 1 i 2).

Rys. 1 przedstawia interfejs użytkownika atlasu i jego podstawowe składniki:

 • główne okno ze skomponowaną sceną,
 • indeksy anatomiczne,
 • matrycę do wybierania klas tkanek (modułów) i panele do wyboru grup w ramach wybranych klas.

Rys. 2 ilustruje wybrane moduły:

 • ośrodkowy system nerwowy,
 • naczynia krwionośne wewnątrzczaszkowe,
 • nerwy czaszkowe,
 • drogi nerwowe i głębokie struktury.

2.    Atlas zaburzeń neurologicznych
Zrozumienie patologii mózgu wraz z leżącą u podstawy anatomią i wynikających z jej uszkodzenia zaburzeniami neurologicznymi jest kluczowe zarówno w edukacji medycznej, jak i praktyce klinicznej. W tym celu zbudowano 3D atlas zaburzeń neurologicznych [2], podający diagnozę neurologiczną w oparciu o neuro-anatomiczne podstawy.

Zalety atlasu:

 • jest wyposażony w patologiczną bazę danych zawierającą ogniskowe i rozmyte symulowane uszkodzenia anatomii mózgu, takie jak martwice, krwiaki, guzy, tętniaki i stenozy;
 • koreluje zlokalizowaną patologię mózgu z wynikającymi zaburzeniami oraz z otaczającą neuroanatomią. Każde symulowane uszkodzenie mózgu jest zaetykietkowane powstającym zaburzeniem wraz z wynikającymi objawami, symptomami i syndromami;
 • jest uzupełniony tekstami z podręczników czołowych neurologów podającymi opis neurologiczny oraz słowniczek zaburzeń neurologicznych;
 • jako pomost między neuroanatomią, neuroradiologią i neurologią w formie 3D interaktywnego narzędzia jest potencjalnie przydatny dla szerokiego grona użytkowników: od studentów medycyny, rezydentów, pielęgniarek, do lekarzy ogólnych, neuroanatomów, neuroradiologów i neurologów, gdyż zawiera zarówno neuroanatomię normalną (powierzchniową i warstwową), jak i patologię skorelowaną z zaburzeniami neurologicznymi przedstawionymi w sposób wizualny i interaktywny.

Rys. 1. Interfejs użytkownika anatomicznego atlasu. Główne okno (centralnie) ze skomponowaną sceną (zawierającą wiele klas tkanek), indeksy anatomiczne (po stronie prawej) oraz matryca do wybierania klas tkanek i panele do wyboru grup w ramach wybranych klas (na górze)

 

Rys. 2. Ilustracja modułów w atlasie anatomicznym: a) ośrodkowy system nerwowy; b) naczynia krwionośne wewnątrzczaszkowe; c) nerwy czaszkowe; d) drogi nerwowe; e) głębokie struktury
 

Rys. 3. Obustronne przyśrodkowe uszkodzeni...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Psychologia w praktyce"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy