Zaburzenia pamięci

Diagnostyka

Metody terapii

Średnia długość życia w Polsce według  danych GUS na rok 2016 wynosi około  77 lat. Kobiety przeciętnie żyją 81,9 lat,  natomiast mężczyźni 73,9 lat. W wyniku procesu fizjologicznego starzenia się, osoby w wieku powyżej 60. roku życia mogą odczuwać problemy związane z funkcjonowaniem   poznawczym. Ma to związek ze stopniowym zanikiem połączeń nerwowych w procesie starzenia się  mózgu. Objawy, które najczęściej obserwujemy, to obniżenie w zakresie funkcjonowania wykonawczego, uwagi i pamięci – problemy z koncentracją, brak motywacji, spowolnienie psychoruchowe. 

Objawy kliniczne w chorobie Alzheimera

Jeśli chodzi o chorobę Alzheimera jest to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu, rozwijająca się powoli, lecz w stałym tempie. Proces patologiczny zaczynający się przed 65. r.ż., szybko postępujący, klasyfikuje się jako otępienie o wczesnym początku. Wariant choroby o późnym początku postępuje wolniej, a swoje źródło ma po 65–70 r.ż. Pośród objawów klinicznych na początku obserwuje się kłopoty z funkcjonowaniem pamięci krótkotrwałej, dysfunkcje wykonawcze oraz problemy dotyczące pamięci operacyjnej. Pacjenci skarżą się na zapominanie o umówionych spotkaniach, mają także problemy z organizowaniem codziennej aktywności, realizowaniem planów, co zauważają osoby z najbliższego otoczenia. Czynności wyuczone, pamięć długotrwała oraz autobiograficzna pozostają długo niezaburzone. Ze względu na postępującą dezorientację, bierność, poczucie zagubienia pacjent staje się mniej aktywny i wycofuje się z życia społecznego. Na kolejnym etapie, obok występujących już i pogłębiających się problemów amnestycznych, pojawiają się deficyty w funkcjonowaniu uwagi, trudności z jej skupieniem i utrzymaniem. W związku z coraz większymi brakami pamięci, mogą pojawiać się konfabulacje, np. pacjent mający trudności z odtw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI