Autor: Fabien De Meester

Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych i patentów, współredagował książki i realizuje międzynarodową komunikację na tematy związane z chemią organiczną, enzymami, biochemią, biologią molekularną, nauką o żywności i biznesem. Zorganizował serię międzynarodowych warsztatów poświęconych koncepcji Columbus i niedawno wprowadził 2-D Tsim Tsoum koncepcję holistycznego zdrowia, która bada interakcję ciało–umysł na poziomie chronobiologicznym. Zajmuje stanowisko członka International Advisory Board (IAB) w wielu instytutach badawczych i korporacjach na całym świecie (www.researchgate.com).
Jest dyrektorem zarządzającym w DMF LTD Co. (www.dmfrontiers.com) – prywatnej grupie firm opracowującej nowe urządzenia oparte na technologii informacji biologicznych i dostosowującej istniejące oprogramowanie informatyczne do logicznego i nie-logicznego rozumowania, aby dalej ulepszać ludzką inteligencję (HI).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Umysł jako przejściowa matryca matematyczna wdrukowana na poziomie kwasów tłuszczowych błony komórkowej

Niniejszy artykuł jest ostatnim z serii trzech pierwotnie napisanych po to, aby zidentyfikować i zlokalizować proces wdrukowania/wczytywania oraz kierowania zachowaniem przez umysł. Kwasy tłuszczowe błony komórkowej tworzą siatkę cząsteczkową, gdzie informiony (tyty1) są w przejściowym stanie termodynamicznym na kształt ROM. Mowa tu o zachowaniu determinującym program. Krwinki czerwone umożliwiają transport i selekcję/wymianę informionów między tkankami obwodowymi, bramkami Boole’a typu RAM (Homo sapiens) i neuronami typu CPU (Homo modestis). Przedłużenia błony komórkowej (organellum i siateczka śródplazmatyczna) z powierzchni komórki do jądra odpowiadają za połączenie fenotypu/genotypu, dzięki czemu informiony środowiskowe mają dostęp do genów i nadają ton ekspresji genów (genomika) i ewolucji (genetyka). Staje się jasne, że selekcja naturalna/kulturowa gatunków według Darwina ma sens jedynie pod tym względem, że odnosi się do tej samej selekcji, która dotyczy informionów według Lamarcka. Informacja – umysł – była pierwsza i będzie ostatnia. Ciało podąża za nią wraz ze swymi wąskimi i ślepymi uliczkami prowadzącymi do ewolucyjnych wzlotów i upadków. Homo sapiens „ubogi w ducha” stoi teraz przed obliczem rzeczywistości. Rodzi to problem środowiskowy i społeczny. Pokora i siła, tj. przywództwo to zalety Homo modestis, dzięki którym wspina się on po Drabinie.

Czytaj więcej

Medycyna jutra

Niniejszy artykuł jest niezwykle brzmiącą, futurystyczną propozycją ujęcia zjawisk społeczno-psychicznych przy pomocy teorii i koncepcji z obszaru chemii i fizyki. Prezentujemy po raz kolejny rozważania filozofa, biochemika i biologa molekularnego doktora Fabiena De Meester’a na temat pojmowania ciała i umysłu oraz ich wzajemnych powiązań i wskazań do terapii, zaczerpniętych z obszarów fizyki i biochemii.

Czytaj więcej