Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Fabien De Meester

Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych i patentów, współredagował książki i realizuje międzynarodową komunikację na tematy związane z chemią organiczną, enzymami, biochemią, biologią molekularną, nauką o żywności i biznesem. Zorganizował serię międzynarodowych warsztatów poświęconych koncepcji Columbus i niedawno wprowadził 2-D Tsim Tsoum koncepcję holistycznego zdrowia, która bada interakcję ciało–umysł na poziomie chronobiologicznym. Zajmuje stanowisko członka International Advisory Board (IAB) w wielu instytutach badawczych i korporacjach na całym świecie (www.researchgate.com).
Jest dyrektorem zarządzającym w DMF LTD Co. (www.dmfrontiers.com) – prywatnej grupie firm opracowującej nowe urządzenia oparte na technologii informacji biologicznych i dostosowującej istniejące oprogramowanie informatyczne do logicznego i nie-logicznego rozumowania, aby dalej ulepszać ludzką inteligencję (HI).

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz