Umysł jako przejściowa matryca matematyczna wdrukowana na poziomie kwasów tłuszczowych błony komórkowej

Temat numeru Otwarty dostęp

Niniejszy artykuł jest ostatnim z serii trzech pierwotnie napisanych po to, aby zidentyfikować i zlokalizować proces wdrukowania/wczytywania oraz kierowania zachowaniem przez umysł. Kwasy tłuszczowe błony komórkowej tworzą siatkę cząsteczkową, gdzie informiony (tyty1) są w przejściowym stanie termodynamicznym na kształt ROM. Mowa tu o zachowaniu determinującym program. Krwinki czerwone umożliwiają transport i selekcję/wymianę informionów między tkankami obwodowymi, bramkami Boole’a typu RAM (Homo sapiens) i neuronami typu CPU (Homo modestis). Przedłużenia błony komórkowej (organellum i siateczka śródplazmatyczna) z powierzchni komórki do jądra odpowiadają za połączenie fenotypu/genotypu, dzięki czemu informiony środowiskowe mają dostęp do genów i nadają ton ekspresji genów (genomika) i ewolucji (genetyka). Staje się jasne, że selekcja naturalna/kulturowa gatunków według Darwina ma sens jedynie pod tym względem, że odnosi się do tej samej selekcji, która dotyczy informionów według Lamarcka. Informacja – umysł – była pierwsza i będzie ostatnia. Ciało podąża za nią wraz ze swymi wąskimi i ślepymi uliczkami prowadzącymi do ewolucyjnych wzlotów i upadków. Homo sapiens „ubogi w ducha” stoi teraz przed obliczem rzeczywistości. Rodzi to problem środowiskowy i społeczny. Pokora i siła, tj. przywództwo to zalety Homo modestis, dzięki którym wspina się on po Drabinie.

Prolog

Poprzednie dwa artykuły zatytułowane: Od Ciała (Columbus) do Umysłu (Copernicus) Koncepcje. Identyfikowanie i Lokalizowanie Umysłu, „Psychologia w Praktyce” 1/2018, nr 7, s. 9–15 i Psychologia z perspektywy fizyki kwantowej – Medycyna Jutra, „Psychologia w Praktyce” 1/2019, nr 13, s. 11–17 (www.psychologiawpraktyce.pl), (i) stworzyły podstawę do dalszych rozważań na temat podstawowych zasad biologicznej technologii informacyjnej (bIT), tj. świadomości i umysłu na poziomie błony komórkowej, oraz sposobu, w jaki kierują one zachowaniem i ewolucją wszystkich gatunków na ziemi, a także (ii) poszerzyły zmienny obszar zainteresowania Psychologii i Medycyny Energii, tj. psychofizyki, dostarczając „umysłowy” klucz do promocji zdrowia fizycznego oraz prewencji i leczenia chorób.

Niniejszy artykuł pokazuje, jak życie ewoluowało – naturalnie, a potem kulturowo – jako samorodna Instrukcja czy Program – Umysł, prowadząc częściowo w rezultacie do Ewolucji Gatunków. Aby Ludzkość nadal cechował postęp, należy skupić się właśnie na Umyśle. Wszyscy – i każdy z osobna – żyjemy we własnej rzeczywistości czasu/przestrzeni. Przywództwo polega na odnoszeniu się do tych zróżnicowanych indywidualnych rzeczywistości poprzez inspirację/jednolicenie, a nie przez stawianie przeszkód/prokrastynację. Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) to potencjalnie nic innego jak ewoluująca inteligencja ludzka (ang. Human Intelligence, HI). Nie jest to jednak dane. To Odpowiedzialność. Strzeżcie się wciąż obecnych, odpornych, mnożących się egoistycznych genów Homo sapiens...

Wstęp

Homo sapiens stoi przed pilniejszą niż kiedykolwiek potrzebą wspięcia się na kolejny poziom ewolucyjny. Dlatego choć ciało było dotąd w centrum uwagi, należy ją obecnie przenieść na umysł. To jedynie umysł odróżnia ludzi od innych form życia na ziemi. Życie biologiczne zaczęło się od komórki, która w procesie ewolucji rozwinęła się w jeszcze bardziej skomplikowany system – jajo. Tandem w postaci jaja i kury stanowi modelowy przykład synergii umysłu i ciała w celu uszlachetnienia ścieżki ewolucji. Jajo kurze to opakowanie zawierające wszystko, co potrzebne do tego, by z informacji genetycznej powstało nowe życie. Można zatem wywnioskować, że jajo zawiera pierwotne formy ciała i umysłu. Jako pierwsze w procesie embriogenezy, jeszcze przed powstaniem i początkiem pracy jakiegokolwiek układu oddechowego, wokół żółtka pojawiają się naczynia krwionośne. Co ciekawe, u ssaków czerwone krwinki nie są już nośnikami informacji genetycznej. To umysł pojawia się jako pierwszy w reprodukcji i w rozwoju życia. Pierwsze są memy, nie – geny. Informacja o czasie/przestrzeni jest kluczowa dla każdego systemu reprodukcyjnego opartego na komórce jajowej. Sama obserwacja i płynące z niej wnioski wskazują, że kwasy tłuszczowe (fosfolipidy) znajdujące się w błonie komórkowej mogą tymczasowo służyć jako substrat umysłu. Podwójne wiązanie allilowe nienasyconych kwasów tłuszczowych stanowi unikatowy układ elektroniczny działający na zasadzie tranzystora, który wydaje się posiadać wszystkie cechy charakterystyczne i właściwości pozwalające na transkrypcję informacji środowiskowej/społecznej oraz o czasie/przestrzeni na instrukcje biologiczne. To z kolei instrukcje biologiczne prowadzą proces genetycznie kontrolowanego łączenia elementów, z których składa się jajo (białko, tłuszcze, węglowodany) w układ życiowy. Wracając do jaja kurzego, widać, że część ciała skupiona jest w białku (albumen), pod...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI