Dołącz do czytelników
Brak wyników

O wyzwaniach i zjawiskach we współczesnej psychologii cz 1.
Z profesorem Philipem Zimbardo rozmawia dr Agnieszka Wilczyńska

Artykuły z czasopisma | 20 września 2017 | NR 1
285

Agnieszka Wilczyńska: Phil, co dwa lata aktualizujesz Twoją doskonałą książkę Psychologia i życie. Jak postrzegasz zmiany w odkrywaniu psychologii w ostatnich kilku dekadach – jakie problemy ostatnio zniknęły, a jakie się pojawiły? Jak obecnie postrzegasz rolę psychologii w praktyce? Jakiego rodzaju zadania dla psychologów są obecnie najważniejsze lub najpilniejsze we współczesnych społeczeństwach?
Philip Zimbardo: Współczesna psychologia wyraźnie odchodzi od skupiania się na negatywnych aspektach ludzkiej natury ku pozytywnemu spojrzeniu na człowieczeństwo, które wzmacnia nas jako społeczeństwo. Mam na myśli, że wcześniej koncentrowaliśmy się bardziej na zaburzeniach psychicznych i ich leczeniu, a teraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. Przeszliśmy od zainteresowania przemocą, agresją i konfliktem do rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania strategii pokojowych i współczucia. Część tych zmian wprowadzają kobiety – rosnąca liczba psycholożek, które jako grupa – naukowczyń, terapeutek i nauczycielek są bardziej skoncentrowane na dostrzeganiu w ludziach dobroci niż na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie ulegają złu.
To odnosi się także do mojej własnej transformacji, kiedy kreując zło w moim laboratorium zrozumiałem proces, poprzez który dobrzy ludzie mogą zostać doprowadzeni do podejmowania złych czynów, w końcu skoncentrowałem się na tym, jak możemy sprawić, aby zwyczajni ludzie stawali się codziennymi bohaterami.

Dużo podróżujesz, spotykasz się z ludźmi – jak postrzegasz aktualne wyzwania w psychologii w różnych krajach – np. w USA, Polsce, Iranie? Jakie są główne wyzwania psychologiczne w Chinach czy w Indonezji?
Psychologia staje się bardziej interesująca niż kiedykolwiek wcześniej i ma dużo szerszy zakres. Nasza dziedzina jest teraz zarówno „molowa”, jak i „cząsteczkowa”. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi.
Wielu psychologów interesuje się programami interdyscyplinarnymi, które łączą psychologię z prawem, ekonomią, medycyną, edukacją. Równie duża liczba psychologów wychodzi poza badania laboratoryjne, koncentrując się na zastosowaniu naszej wiedzy w celu poprawy życia wielu osób. Równocześnie rośnie zainteresowanie neuropsychologią, wynikające z chęci lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób ludzki mózg przetwarza informacje oraz w jaki sposób mózg sam się ciągle zmienia pod wpływem nowych informacji i nowych działań. Wielu psychologów bada to zjawisko znane jako neuroplastyczność – czyli to, w jaki sposób mózg stale ewoluuje i nigdy nie pozostaje statyczny czy stały w swoim funkcjonowaniu. Ważne jest również zauważenie wielu zmian w sposobie leczenia zaburzeń psychologicznych przez psychologów za pomocą wielorakich terapii, z których wszystkie wymagają udowodnienia swojej skuteczności, a nie tylko opinii terapeuty. Jednakże kluczową sprawą jest istnienie krajowych stowarzyszeń psychologicznych certyfikujących wszystkich terapeutów jako posiadających niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii, w których zostali wyszkoleni, oraz wymagających corocznego kontynuowania nauki poprzez wymóg udziału w pewnej liczbie kursów kształcenia ustawicznego. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) to nasze główne stowarzyszenie zawodowe oferujące taką usługę. Według mnie to ważne, aby w każdym kraju istniało podobne stowarzyszenie oferujące nie tylko szkolenia i certyfikacje, ale też wyznaczające standardy doskonałości dla wszystkich terapeutów. Widzę, że w wielu krajach, które odwiedzam, zwłaszcza w Chinach i Iranie brakuje czegoś takiego.

Twój Projekt Bohaterskiej Wyobraźni rozrasta się. Jest już sześć modułów dotyczących różnych obszarów psychologii społecznej – który moduł uważasz za najbardziej istotny obecnie dla Polski – chodzi mi o moduł, który mógłby pomóc rozwiązać konkretne polskie problemy i pomóc ludziom żyć lepiej w naszym kraju i na świecie?
Celem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (The Heroic Imagination Project – HIP), nad którym pracę rozpocząłem w 2008 roku, jest zastosowanie najlepszej wiedzy w psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej w nowym formacie edukacyjnym, który jest ekscytujący i inspirujący zarówno dla uczniów, jak i nau...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Psychologia w praktyce"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy