Moja droga

Rozmowa z prof. Philipem Zimbardo (część 2.)

Rozmowa numeru

Phil, napisałeś wiele artykułów i książek, wygłosiłeś i wciąż udzielasz kilkudziesięciu wykładów rocznie, uczyłeś psychologii na najlepszych uniwersytetach… Które z tych aktywności uważasz za swój najbardziej znaczący wkład w rozwój psychologii?
Moja zawodowa autodefinicja brzmi: jestem nauczycielem/edukatorem, badaczem oraz promotorem psychologii w społeczeństwie.
Nauczam psychologii od 60 lat, od 1957 r., czyli od chwili ukończenia studiów. Jest to również rok, w którym zacząłem publikować moje badania.
Od tego czasu napisałem ponad 50 książek – podręczników oraz książek popularno-naukowych, a także ponad 600 artykułów, które ukazały się zarówno w czasopismach akademickich, jak i popularnych. Jednakże być może moim największym wkładem w psychologię jest edukacyjny program telewizyjny, który stworzyłem i w którym występowałem, pod tytułem Discovering Psychology (Odkrywanie psychologii), składający się z 26 odcinków obejmujących całość współczesnej psychologii, który został obejrzany przez miliony studentów, jak też zwykłych ludzi na całym świecie.
Jestem również dumny z mojego podręcznika wprowadzającego do psychologii, pod tytułem Psychologia i życie (to już obecnie jego 20 edycja), który był jedynym podręcznikiem tego rodzaju wykorzystywanym na wszystkich kursach psychologii w całej Polsce w okresie wielu dekad – to jedyny taki naród, to prawda!
Na koniec, chociaż jestem już na emeryturze i nie wyk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI