Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 lutego 2018

NR 7 (Styczeń 2018)

Sztuka i nauka

Dlaczego przebaczenie?

W konkurencyjnym i często bezkompromisowym czy bezwzględnym społeczeństwie ryzyko tego, że zostanie się zranionym, źle potraktowanym czy skrzywdzonym pozostaje wysokie. Trzymanie się rzeczywistych lub postrzeganych jako urazy doświadczeń wywołuje gorycz, oburzenie i smutek, które oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne. Badania nad przebaczeniem wykazały, że zmniejsza ono ciśnienie krwi, odczuwany ból, złość, depresję i stres. Prowadzi do większego poczucia własnej skuteczności, optymizmu, nadziei, współczucia i ulgi.

Czym jest przebaczenie?

Przebaczenie jest złożonym pojęciem o zróżnicowanych opisach i definicjach w danym czasie czy kulturze. Podczas gdy istnieje wiele definicji, do celów projektu: Projekt Przebaczenie Stanford’a (z ang. the Stanford Forgiveness Project – SFP), którego dr. Luskin jest założycielem i dyrektorem, definiujemy przebaczenie jako doświadczenie pokoju i zrozumienia, które można poczuć w chwili obecnej, bez względu na to, co wydarzyło się w przeszłości. W tym kontekście jesteśmy jedynymi, którzy mogą zaradzić sytuacji na życiowym zakręcie, która sprawiła, że zaczęliśmy się martwić, ponieważ to, co się wydarzyło, nie było tym, co chcieliśmy, aby się stało. Okłamano nas, gdy liczyliśmy na prawdę. Zostaliśmy porzuceni, kiedy oczekiwaliśmy opieki. Przebaczenie przypomina nam, że to my trzymamy klucze do bycia asertywnym i tworzenia pokoju w teraźniejszości, bez względu na to, jak niedawno lub jak dawno temu doszło do bolesnego doświadczenia. Życie często rozwija się chaotycznie, a nasze niezaspokojone oczekiwania co do sposobu, w jaki powinno przebiegać, powodują wiele naszych cierpień. Wszyscy byliśmy w sytuacjach, w których nasze pełne nadziei plany się nie spełniły: czy to jako student nieotrzymujący dobrej oceny, a wierzący, że na nią zasłużył; jako kandydat do pracy wierzący, że jest odpowiednią osobą do jej podjęcia, podczas gdy ostatecznie jej nie dostaje; jako pracownik liczący na awans i nieotrzymujący go lub partner życiowy dowiadujący się, że to już koniec związku czy pacjent otrzymujący trudną dla niego diagnozę medyczną. 

POLECAMY

Życie może być pełne przeciwności i jesteśmy tutaj, aby powiedzieć, że to nasz ciągły i często nasilający się sprzeciw wobec tego, że nie dostajemy tego, co chcemy, powoduje ból emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

Przebaczenie jest rozwiązaniem wobec tego sprzeciwu, daje spokój, gdy nie dostałeś tego, czego chciałeś i pozwala ruszyć naprzód. Przebaczenie nie usprawiedliwia okrucieństwa, ani nie powoduje zapomnienia bolesnych doświadczeń, nawet pojednanie z winowajcą tego nie sprawi. Jest to wybór do zaakceptowania, pogodzenia się z naszym całym życiem, który pomaga odzyskać moc oraz pomaga utracić tożsamość ofiary i kontrolować negatywne uczucia.

Podejmowanie wyborów i ruszenie naprzód

Zastanawiając się nad kapryśnością życia, pojawia się pytanie, jak mocno i jak długo chcemy cierpieć i jak bardzo chcemy dokonywać wyborów, które mogą prowadzić do większego spokoju i ulgi. Na przykład: jako rodzic, gdy ktoś krzywdzi twoje dziecko, robisz wszystko, co tylko możliwe, aby zminimalizować tę krzywdę. Następnie, gdy przetwarzamy zagrożenie i strach, często odczuwamy niechęć do osoby, która wyrządziła szkodę. To potępienie i negatywność są normalne i mogą być pomocne. Musimy dbać o siebie i tych, których kochamy w chaotycznych i trudnych sytuacjach życiowych, a to wymaga analizy tego, co poszło nie tak, kto wyrządził krzywdę i jak można ją powstrzymać. Niestety, często tkwimy w poczuciu winy i negatywności, nie potrafiąc się przystosować. Opowiadamy wszystkim o tym, jaka niesprawiedliwość nas spotkała (i tych których kochamy) oraz etykietujemy tę osobę tak źle, jak wielkie cierpienie spowodowała. Rozmyślamy o tym doświadczeniu, zastanawiając się, jaki powinien być rezultat, pielęgnując coraz większą urazę i tworząc w naszych umysłach siebie jako ofiarę. Buduje to negatywną pętlę przyczynowo-skutkową i może tworzyć wzory, które mogą być trudne do złamania. Przebaczenie przypomina nam, że po początkowej, pomocnej reakcji oburzenia, gniewu lub bólu, z czasem mamy coraz większy wybór jak długo cierpimy i kto ponosi odpowiedzialność za nasze uzdrowienie.

 

Metoda HEAL

Praca dr. Luskin’a doprowadziła do wielu udanych interwencji, które opisane zostały w jego książce Przebacz na dobre, ale jedną z najskuteczniejszych metod w Projekcie Przebaczenie Stanford’a jest metoda pamięciowa HEAL: Jest to praktyka przywoływania pozytywnych wyobrażeń.

H   jak Nadzieja (z ang. Hope) – Na co mieliśmy nadzieję, że się wydarzy, a jednak tak się nie stało.Przykład: Chciałem nowej pracy, aby lepiej wspierać moją rodzinę.

E   jak Kształcić (z ang. Educate) – Ucz się, że nadziei nie można spełnić w określony sposób, ale także (nastawienie na wzrost), że każda nadzieja może mieć kilka możliwości na spełnienie....

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy