Autor: Anna Bajus

psycholog i dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek British Psychological Society. Propagatorka rodzicielstwa bliskości, zainteresowana transmisją międzypokoleniową wzorców relacyjnych, co zaowocowało pracą badawczą na ten temat. Na stałe mieszkająca w Edynburgu, udziela wsparcia psychologicznego Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zespół stresu pourazowego (PTSD) a inne zaburzenia lękowe – pułapki diagnostyczne

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym u ludzi, którzy przeżyli bolesne i trudne doświadczenia. Wiele badań wskazuje jednak także zwiększone ryzyko wystąpienia innych zaburzeń lękowych w miesiącach następujących po traumatycznych wydarzeniach. Dodatkowo, niektóre z symptomów PTSD mogą być zbliżone, a czasem wręcz identyczne jak te, którymi charakteryzują się inne zaburzenia lękowe.

Czytaj więcej

Samodzielne rodzicielstwo – samotny ojciec w gabinecie psychologa

Co wiemy na temat rodzin, w których główne role pełnią ojcowie? Jak pracować terapeutycznie z samotnym ojcem?

Czytaj więcej

Mój wymyślony przyjaciel. Myślenie magiczne u dzieci a rola psychologa

Myślenie magiczne to przekonanie i wiara w to, że myśli, życzenia i pragnienia mogą wpływać na zewnętrzny świat. Koncept ten zakłada wizualizację lub wiarę w istnienie kogoś lub czegoś, co nie istnieje. Jest to zjawisko powszechnie występujące u małych dzieci.

Czytaj więcej

Ból emocjonalny kobiety po stracie ciąży

Utrata ciąży, choć dotyka wiele kobiet, nadal często pozostaje w sferze tabu. W jaki sposób nagła utrata ciąży wpływa na zdrowie psychiczne kobiety, jej relację z partnerem oraz postrzeganie swojej kobiecości? Jak może przejawiać się traumatyczne doświadczenie straty i ból emocjonalny jako jego konsekwencja u różnych kobiet?

Czytaj więcej

Schizofrenia epidemiologia i diagnostyka

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, zaliczanym do grupy psychoz, czyli stanów nacechowanych odmiennym odbiorem, zaburzonym postrzeganiem oraz błędnym ocenianiem. Objawia się głównie halucynacjami i omamami, wycofaniem emocjonalnym oraz obniżeniem poziomu funkcji poznawczych. Nazwa „schizofrenia” pochodzi od łac. schizma i phrenos. Słowa te oznaczają rozszczepienie umysłu, przez co schizofrenia mylnie kojarzona jest z podwójną osobowością.

Czytaj więcej

Adopcja i wychowanie w duchu rodzicielstwa

W jaki sposób dziecko, które nie zaznało poczucia bliskości z osobą, która wydała je na świat, nawiązuje bliską relację z rodzicem adopcyjnym? Co oznacza rodzicielstwo bliskości dla osób, które zostają rodzicami dziecka po przejściach? Rodzicielstwo bliskości jest obecnie terminem, który grupie osób kojarzy się bardzo pejoratywnie. Wynika to głównie z błędnego kojarzenia go z bezstresowym wychowaniem, z obrazem rodziny, w której dzieci nie szanują zasad, a także takiej, w której rodzice pozwalają „wejść sobie na głowę”. W rzeczywistości rodzicielstwo bliskości jest świadomym wyborem, ścieżką, którą podążają rodzice, dla których dobre relacje odgrywają najważniejszą rolę w tworzeniu rodziny jako jednostki społecznej.

 

Czytaj więcej