Samodzielne rodzicielstwo – samotny ojciec w gabinecie psychologa

Studium przypadku

Co wiemy na temat rodzin, w których główne role pełnią ojcowie? Jak pracować terapeutycznie z samotnym ojcem?

Współczesne pojęcie rodziny ulega obecnie redefinicji na całym świecie. Z ponad 2,3 mld dzieci na świecie ponad 320 mln, czyli 14% ogólnej grupy, żyje w domu z samotnie wychowującym je rodzicem. Samotni rodzice stają się grupą silnie wzrastającą w wielu krajach, głównie z powodu coraz częstszych rozwodów oraz posiadania dzieci poza związkiem małżeńskim. Prognozy przewidują stały wzrost liczebności tej grupy w ciągu następnych lat. Najczęściej rodziny, które opierają się tylko na jednym rodzicu, to samotne matki z dziećmi. Według Eurostatu i GUS matki wychowujące samotnie dzieci stanowią ponad 20% polskich rodzin i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie (wyższy jedynie na Łotwie – 29,1%, Litwie, w Estonii oraz Słowacji). Natomiast 2,8% to samotni ojcowie.

Co wiemy na temat tych rodzin, w których główne role pełnią ojcowie? Niestety, nadal zbyt mało. Większość badań na temat samodzielnego rodzicielstwa skoncentrowana jest głównie na samotnych matkach. Danych na temat samotnych ojców brakuje, co jest alarmujące, zważywszy na ich stale wzrastającą liczbę.

Samotny ojciec

Samotny ojciec często nie ma takich samych przywilejów, które zwykle dotyczą samotnych matek. Nie jest obsługiwany poza kolejnością w sklepie, miejsca parkingowe oraz pokoje do przewijania i karmienia są określane mianem „dla matki z dzieckiem”. Obecnie wskazuje się przede wszystkim na problem braku zaangażowania ojca w wychowanie dzieci i główną rolę matki w tym obszarze, a zdecydowanie mniejszą uwagę poświęca się rodzinom, w których kluczową rolę pełni ojciec. Rodzina, której głową jest ojciec, zdaje się być pomijana w przestrzeni społecznej. Widok ojca bawiącego się z dzieckiem w parku czy też robiącego zakupy nie jest już dla nikogo szokujący, jednak zwykle ojciec traktowany jest raczej w kategoriach „zastępstwa” dla chwilowo nieobecnej matki.

„Samodzielne rodzicielstwo często niesie za sobą trudności. Jeżeli chodzi o samotnych ojców, to często borykają się oni z trudnością w proszeniu o pomoc z obawy bycia ocenionymi, że sobie nie radzą” – w rozmowie przeprowadzonej na potrzeby powstania artykułu swoimi s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI