Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

4 lutego 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Medycyna jutra
Psychologia z perspektywy fizyki kwantowej

Niniejszy artykuł jest niezwykle brzmiącą, futurystyczną propozycją ujęcia zjawisk społeczno-psychicznych przy pomocy teorii i koncepcji z obszaru chemii i fizyki. Prezentujemy po raz kolejny rozważania filozofa, biochemika i biologa molekularnego doktora Fabiena De Meester’a na temat pojmowania ciała i umysłu oraz ich wzajemnych powiązań i wskazań do terapii, zaczerpniętych z obszarów fizyki i biochemii.

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego, zatytułowanego Od Ciała (Columbus) do Umysłu (Copernicus) – koncepcje. Identyfikowanie i lokalizowanie Umysłu, („Psychologia w Praktyce” 1/2018 (#7), 9–15), opisującego podstawowe zasady biologicznej technologii informacyjnej (bIT), czyli rozumienie świadomości i umysłu na poziomie błony komórkowej, oraz ich wpływu na zachowanie i ewolucję wszystkich gatunków życia na Ziemi. Najpierw pojawił się Umysł, potem Ciało. Rozszerzamy nasze rozważania na rozwijające się pole psychofizyki, uznając konieczność pilnego rozwoju obecnych praktyk medycznych i przejścia od siedemnasto- i osiemnastowiecznego, klasycznego, Newtonowskiego spojrzenia na „molekuły/cząsteczki chemiczne” do dziewiętnasto- i dwudziestowiecznego, współczesnego poglądu na „fale/fizykę kwantową” Einsteina w odniesieniu do świata/rzeczywistości, w której żyjemy. Ciało ujęte jest jako holograficzna projekcja Umysłu. Psychologia i medycyna energetyczna, czyli psychofizyka to umysłowe klucze do promocji zdrowia ciała i zapobiegania chorobom (nie wspominając o leczeniu). Przy rosnącej samoświadomości ludzi stanowią one przyszłość medycyny. Wszyscy rozsądni pracownicy zawodów medycznych będą pewnego dnia kierować się logiką zaprezentowaną w tym niniejszym, drugim już artykule.

POLECAMY

Kiedy na początku XX w. Schroedinger opisał swoją dualną koncepcję „fali/cząstki” dla elektronu, rozwiązał tym samym zagadkę „informacji/materii”, która narastała w fizyce, od czasu gdy Newton odkrył grawitację w XVII w. Jednak w tym wczesnym okresie powstawania psychologii Schroedinger najprawdopodobniej nie zdawał sobie sprawy, że stworzył teoretyczne podwaliny dualizmu „umysł/ciało”, charakterystycznego dla wszystkich żyjących gatunków na Ziemi. Jak to ujął Einstein, we wszechświecie chodzi o „wibracje”. To właśnie ten sam „elektron” ewoluował – w rozumieniu darwinowskim – od „fali/cząsteczki”, aż do „umysłu/ciała”. Od tego czasu Einstein wymyślił swoje słynne równanie E = mc2, jednocząc w ten sposób energię, materię i czas/przestrzeń. Pamiętając o tym odkryciu, trudno zaprzepaścić kolejną szansę dla psychologii jako nauki opartej na dowodach, a więc – na przykład – pomóc w przekształceniu Homo sapiens (części cielesnej) w Homo modestis (części umysłowej), czyli w niegenetycznie zakodowaną mutację, co niezbędne i konieczne dla rozwoju ludzkości. Informacja/umysł była/jest na pierwszym miejscu. Materia/ciało za nimi podążała i nadal podąża.

Rezonowanie umysłu/ciała

Nie można rozdzielić umysłu od ciała, tak jak nie można oddzielić Homo modestis od Homo sapiens, ale można/należy użyć tego pierwszego, aby wywrzeć wpływ na to drugie. Takie podejście jest czasami źle rozumiane, ponieważ chodzi o wpływ na zachowanie lub psychofizykę/fenotyp tej samej istoty lub biochemię/genotyp. Współczesna fizyka pokazała, że te dwa stany rezonują z prędkością (1E44s-1) szybszą niż sama prędkość światła i niezależnie od ustalonego faktu, że spędzamy 50% naszego czasu na Ziemi jako obraz holograficzny (umysł) nas samych (ciało), nasze widzialne czujniki fizjologiczne (oczy, uszy itp.) zauważają jedynie nasze widoczne części, tzn. ciało. Jednak niewidoczne części, czyli umysł, odgrywają rolę kluczową, choć dla większości jest to wciąż nieuświadomione w definiowaniu ostatecznego rezultatu. Dokładne pomiary kliniczne (np. SQUID) zdecydowanie dowodzą istnienia pola informacji magnetycznej, które rozciąga się na odległość do kilku metrów wokół nas. Czasami możemy to poczuć, kiedy jesteśmy w towarzystwie/grupie, nie zwracając tak naprawdę na to uwagi. Natomiast nasi przyjaciele, zwierzęta domowe mogą czerpać z zalet wynikających z mieszkania z nami, przyczyniając się wzajemnie do korzyści zdrowotnych umysłu/ciała.

Wdrukowywanie (ang. imprinting)/wczytywanie (ang. downloading) umysłu

Z 7. numerem Psychologii w praktyce (styczeń – luty 2018) z 2018 r., dowiedzieliśmy się, w jaki sposób kwasy tłuszczowe błon komórkowych odnoszą się do zapomnianej pamięci (RAM/czarna skrzynka serca), procesora (CPU/astrocyty w mózgu) i wektora ekspresji (ROM/czerwone krwinki do/od narządów/
/tkanek obwodowych), aby ostatecznie rozwijać zachowanie. Nienasycone kwasy tłuszczowe błon komórkowych, a bardziej ich allilowe wiązania podwójne mają zdolność do wchłaniania i emitowania tajtów (ang. tytes) informacji (-1;0;+1) w sposób fraktalny. Wychodząc z tego, staje się oczywiste, że na różnicy nośnika – bIT (biologiczna technologia informacyjna) dotyczy i rozwija się na wszystkich, lecz podobnych do in-silico IT (technologia informacyjna) zasadach, tj. dwoistości fala-cząsteczka. Dlatego też wdrukowywanie/wczytywanie umysłu sprowadza się do kodowania/przenoszenia tajtów kwasów tłuszczowych błony komórkowej, świadomie i/lub nieświadomie, a zatem szybko rozwijająca się wiedza informatyczna aplikuje do zastosowania przy bIT. Analiza SWOT może być w takim wypadku właściwa pod względem oceny wartości synergii na pograniczu IT/bIT.

Tabela 1. Fala elektronowa-dwoistość cząstek

Dwoistość elektronu (fali – cząstki) pozwala na niezależne działanie właściwości fizycznych związanych z umysłem oraz właściwości chemicznych związanych z ciałem – w zasadniczo różnym tempie, tj. [działania/zjawiska] fizyczne następują około tysiąc razy szybciej niż chemiczne na tym samym nośniku, tj. na nienasyconych kwasach tłuszczowych błon komórkowych (allilowe wiązania podwójne).

Obecny stan wiedzy

Wyłączając postęp polityczno-wojskowy, aktualny stan wiedzy w zakresie bIT na obecnym etapie zastosowania posiada raczej słabe odniesienia naukowe. Wiedza ta pochodzi albo z obserwacji empirycznych (np. korzyści zdrowotne wynikające z obcowania ze zwierzętami domowymi, efekt placebo leków, medycyna wspomagana polem elektromagnetycznym itp.) albo z ośrodków badawczych/klinicznych (spektroskopia EPR, elektroencefalografia).

Tabela 2. Biofotony

Biofotony są najbardziej godnymi uwagi bozonami lub cząsteczkami przenoszącymi siły i są odpowiedzialne za całe spektrum (widmo) magnetyczne o niskich częstotliwościach, oddziałujące z unieruchomionymi komórkami narządów/tkanek (harmonia Schumanna lub impuls Jang) oraz krążące komórki (harmonia pola geomagnetycznego lub impuls Jin).
Spektrum (widmo) magnetyczne o niskich częstotliwościach ma zdolność do interakcji z kwasami tłuszczowymi złożonymi z podwójnej warstwy lipidowej 100 bilionów komórek, z których zbudowane jest ludzkie ciało, a z których około 25% krąży jako czerwone krwinki krwi (RBC) i komórki odpornościowe (IDC), a około 75% to komórki organów obwodowych/tkanek. Stymulacja (ang. entrainment) błony komórkowej poprzez fazowanie pulsacyjne w całym organizmie jest niewątpliwie najbardziej istotnym i dynamicznym działaniem ziemskich pól magnetycznych na wszystkie gatunki życia na Ziemi. Uszkodzone pole magnetyczne w tym zakresie niskich częstotliwości (zmieniający się geomagnetyzm Ziemi, wytwarzany przez człowieka elektromagnetyczny smog) podobno prowadzi do utraty naturalnej stymulacji (entrainment) z powodu zakłóceń i do całego szeregu stanów chorobowych [obniżenie TMP, podniesienie (ang. flocking) czerwonych krwinek RBC], które w efekcie mogą przekształcić się w poważne choroby umysłu, tzn. nałogi, w tym nałogowe objadanie się (nadwaga i otyłość), depresję, zaburzenia natury psychiatrycznej.

Rys. 1. Pole elektromagnetyczne serca (PEM)

Nasze myśli i emocje wpływają na pole magnetyczne serca, które energetycznie wpływa na osoby w naszym otoczeniu, bez względu na to czy jesteśmy tego świadomi
Pole magnetyczne ciała (umysł) rozciąga się na 3–4 m od ciała fizycznego w wyniku aktywności bIT opartej na ruchu elektronów wokół nienasyconych kwasów tłuszczowych czerwonych krwinek i na poziomie narządów obwodowych/tkanek błony komórkowej, gdzie ważną rolę odgrywają bramy logiczne (ang. boolean gates) serca. W wyniku tego umysł/ciało fizyczne wytwarza mierzalne pole geomagnetyczne/umysł (Gaja) typu ziemskiego. Krążące czerwone krwinki krwi (RBC/oddychanie ciała) wyposażone w hemoglobinę/żelazo są diamagnetyczne (patrz Tabela 3.).

Tabela 3. Diamagnetyzm i paramegnetyzm hemoglobiny

Hemoglobina w krwinkach czerwonych (RBC-HbO2) przyjmuje wiele możliwych konfiguracji elektronowych w zależności od warunków otoczenia/fizjologicznych. W normalnych warunkach oddychanie ciała/umysłu jest diamagnetyczne (bez powstających pól magne...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy