Autor: Wioletta Klimczak

Psycholog, pedagog, mediator, certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy) w trakcie kursu mistrzowskiego, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, dyrektor programowy kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, prezes Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii Evolutio, pracuje z osobami doświadczającymi przemocy współuzależnienia i kryzysu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodzinne tajemnice. Diagnoza i terapia współuzależnienia

Problematyka współuzależnienia stanowi przedmiot zainteresowań wielu badaczy. Mimo licznych prób zdefiniowania tego zjawiska oraz jego genezy dotychczas nie udało się ustalić wspólnego stanowiska. Współuzależnienie najczęściej jest opisywane w odniesieniu do trzech różnych kategorii, które jednocześnie stanowią próbę jego definicji. Pierwsza kategoria określa je jako chorobę, w której podłoże, analogicznie jak w przypadku uzależnienia, stanowi podstawowy proces nałogowy. Ujęcie drugie opisuje ten problem w kontekście zaburzenia osobowości. Z kolei ujęcie trzecie zyskuje w ostatnich latach największe grono zwolenników. Zgodnie z tym podejściem współuzależnienie stanowi swoistą reakcję na trudną i stresującą sytuację wynikającą z funkcjonowania w bliskiej i jednocześnie toksycznej relacji z osobą uzależnioną. Jak potwierdzają jedne z najnowszych badań (Klimczak 2019), jego korzenie sięgają bolesnych doświadczeń z okresu dzieciństwa, za sprawą których wykształcone w tamtym okresie strategie radzenia sobie z trudną sytuacją rodzinną zostają niejako odtwarzane w dorosłości w relacji z osobą uzależnioną.

Czytaj więcej