Technika krzesła złego terapeuty w praktyce

Metody terapii Otwarty dostęp

Niepisane założenie leżące u podstaw typowej psychoterapii indywidualnej mówi, że jest to ograniczony czasowo proces, w którym klient wraz z terapeutą pracują nad osiągnięciem wspólnie ustalonych celów. Kolejne założenie mówi, że na drodze do realizacji tych celów klient wykaże się dobrą wolą i przekaże terapeucie niezbędne informacje. Następne, że klient dołoży starań, realizując w codziennym życiu podjęte wspólnie z terapeutą ustalenia

Zdarzają się jednak klienci, którzy się w te założenia nie wpisują. Mogą to być osoby, które:

  • bycie w ciepłej, wspierającej relacji terapeutycznej postrzegają jako coś tak atrakcyjnego, że pragną w niej jak najdłużej pozostać (np. często w przypadku osób z osobowością zależną),
  • zatajają przed terapeutą istotne informacje lub kłamią z różnych powodów (np. z lęku przed domniemanymi konsekwencjami powiedzenia prawdy czy dla własnej wygody),
  • manipulują przedstawianymi informacjami, używając terapeuty czy terapii do realizacji własnych, nieznanych terapeucie celów (np. wykorzystując terapię jako „alibi” w relacjach z partnerami czy rodzicami, unikając w ten sposób rozstania albo chcąc zachować przywileje).

Każdy taki proces terapeutyczny z czasem zaczyna nieść coraz więcej frustracji, przyczyniając się tym samym u nas, terapeutów, do obniżenia satysfakcji z pracy i zwiększając ryzyko wypalenia zawodowego. Zdecydowanie potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam przełamać impas i „wyczyścić sytuację”. Niezwykle cenne i nośne narzędzie służące temu celowi przedstawiają Roediger i współpracownicy (2021), stosując popularną w Gestalt i terapii schematu pracę z krzesłami. Proponują wprowadzenie krzesła „złego terapeuty” jako bezpieczny sposób na komunikowanie przez terapeutę złości i frustracji. Poniżej przedstawię opisywaną przez nich metodę w pracy z osobami uległymi oraz możliwość zastosowania tej metody w przypadku, gdy mamy podejrzenia o to...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI