Rozpoznanie współuzależnienia – diagnoza i interwencja terapeutyczna

Diagnoza

Zarówno w ICD-11 oraz w DSM-5 współuzależnienie nie doczekało się odrębnej jednostki diagnostycznej. Jak zaznaczają Gibson i Donigian (1993), osoby cierpiące z powodu współuzależnienia często diagnozowane były jako klienci z osobowością zależną (Margasiński, 2011). W klasyfikacji ICD-10 objawy współuzależnienia odpowiadały zaburzeniom nerwicowym, związanym ze stresem i pod postacią somatyczną, w tym pod postacią reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Takie „klasyfikowanie” problemu współuzależnienia pozwala podejmować interwencje terapeutyczne podobne do tych stosowanych w psychoterapii powyższych jednostek diagnostycznych, w tym traumy.

Rozpoznawanie współuzależnienia – symptomy problemu

Współuzależnienie może być rozpatrywane w modelu psychopatologicznym jako choroba, jak również w modelu adaptacyjnym jako reakcja na stres i określone mechanizmy relacyjne. Problem współuzależnienia można również analizować, ujmując to zjawisko w modelu zaburzeń osobowościowych.
Pojęcie współuzależnienia zagościło w środowisku terapeutów uzależnień już w latach 70. XX w., używane jako pojęcie koalkoholizmu lub współalkoholizmu. Jednym z pierwszych autorów opowiadających się za postrzeganiem współuzależnienia jako zaburzenia psychicznego był Timmen Cermak (1986), proponując kryteria współuzależnienia tj. (za: Margasiński, 2011: 102–103):

 • uzależnianie poczucia własnej wartości od zdolności do wywierania wpływu na innych,
 • lęk i towarzyszące mu zaburzenia w poczuciu tożsamości, szczególnie widoczne w relacjach bliskich,
 • tendencje do wikłania się w bliskie relacje z osobami cierpiącymi z powodu różnych zaburzeń osobowości lub uzależnionymi,
 • kryteria uzupełniające: niepokój i stany lękowe, tendencje kompulsywne, minimalizowanie przemocy i roli osoby jej doświadczającej, zaburzenia regulacji emocji, stany depresyjne, funkcjonowanie w stanie nadmiernej czujności („pogotowie” emocjonalne), nadużywanie leków i innych substancji psychoaktywnych czy zaburzenia psychosomatyczne.
   

Współuzależnienie w perspektywie psychopatologii

Janet Woititz, postrzegając współuzależnienie w ujęciu modelu psychopatologicznego, wskazuje również na kryteria, tj.: pełne litości skoncentrowanie na osobie uzależnionej, nadopiekuńczość wobec niej, stałe zamartwianie się, fałszywe nadzieje, kłamstwa, złość, problemy seksualne, poczucie krzywdy, rozpacz, poczucie chaosu.
Pia Mellody wyróżniła pięć głównych symptomów współuzależnienia:

 • trudności w obszarze poczucia własnej wartości (zewnątrzsterowność),
 • trudności w wyznaczaniu granic,
 • trudności w doświadczaniu i wyrażaniu siebie,
 • trudności w zaspokajaniu własnych dorosłych potrzeb,
 • trudności w funkcjonowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI