Interwencje pozytywne Praca na zasobach w kontekście pracy nad poczuciem własnej wartości i własnej skuteczności w terapii depresji

Studium przypadku

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, które aktualnie dotyka nawet 280 mln ludzi na całym świecie [1]. Ze względu na to, że to zaburzenie afektywne jest jedną z głównych przyczyn samobójstw, a eksperci przewidują, że do 2030 r. stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie, specjaliści działający w obszarze zdrowia psychicznego opracowują każdego roku nowe metody pomagające wspierać pacjentów zmagających się z tą chorobą.

Dużą skuteczność oraz łatwość stosowania wykazują metody poznawczo-behawioralne, które bazują na poznawczych modelach depresji. Modele te różnią się pomiędzy sobą w wielu kwestiach, ale bazują na kluczowym założeniu, że emocje powstają w wyniku poznawczej oceny doświadczanej sytuacji, a nie w wyniku jej obiektywnych cech. Pacjenci zgłaszający się do gabinetów z zaburzeniami depresyjnymi doświadczają nie tylko smutku, utraty zainteresowań oraz przyjemności z wykonywania ulubionych zajęć, ale również obniżonego poczucia własnej wartości oraz sprawczości. Mając to na uwadze, ciekawym urozmaiceniem repertuaru technik terapeutycznych wydają się metody zaczerpnięte z psychologii pozytywnej, która w odróżnieniu od klasycznej psychopatologii koncentruje się na zasobach, a nie na deficytach klienta. Techniki te to interwencje pozytywne, czyli proste, krótkie, poznawcze ćwiczenia, które skutecznie powodują wzrost dobrostanu i wzmacniają zdrowe relacje z innymi. Pomagają one nie tylko wzmacniać pozytywne emocje, uczucia czy zachowania, ale również modyfikować depresyjne przekonania na bardziej racjonalne, co umożliwia zmniejszenie doznawanego psychicznego cierpienia.

POLECAMY

Poczucie własnej wartości a depresja

Poczucie własnej wartości jest konceptualizowane na tak wiele sposobów, że trudno jest podać jasną i zgodną definicję. Jakkolwiek byśmy nie chcieli jej zdefiniować, liczne badania wskazują na jej istotny wpływ na dobrostan oraz podatność na choroby psychiczne. Z punktu widzenia terapeutycznego istotne jest to, że choć jest to cecha względnie stała, to nie jest niezmienna. Niezależnie od tego, że na przestrzeni życia budują ją środowisko społeczne, rodzina i przyjaciele, a także wydarzenia życiowe o różnorodnym wpływie, to krótkoterminowe sukcesy, porażki, informacje zwrotne i trening są w stanie zauważalnie wpłynąć na poziom samooceny w rozumieniu globalnym [2].

Bez wątpienia niska samoocena powiązana jest z depresją. Obniżone poczucie własnej wartości jest jednym z kryteriów diagnostycznych depresji w DSM-5. 

W ostatnich latach badacze starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób te czynniki wzajemnie na siebie oddziałują. W efekcie powstały dwie koncepcje: model podatności oraz model blizny. Pierwszy zakłada, że to niska samoocena jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji, natomiast model blizny zakłada, że to depresyjność powoduje erozję poczucia własnej wartości. Współczesne modele depresji oraz przegląd literatury naukowej skłan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI