Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nie wierzę, że można mnie pokochać
czyli o pułapce emocjonalnej deprywacji w kontekście niezaspokojonej potrzeby więzi

Artykuły z czasopisma | 2 października 2017 | NR 3
0 2292

Niezaspokojenie potrzeby więzi we wczesnym dzieciństwie często prowadzi do zaburzenia zdolności wchodzenia w kontakt z innymi, a także do powstawania schematów związanych z brakiem bezpieczeństwa. John Bowlby, który zajmował się zastosowaniami teorii przywiązania w psychoterapii (1998), zauważył, że duża liczba pacjentów zgłaszających się na psychoterapię cechuje się pozabezpiecznym lub zdezorganizowanym stylem przywiązania.

Gabinety terapeutyczne odwiedzane są dziś przez pacjentów, którzy nie potrafią budować relacji lub wchodzą w związki, w których czują się samotni lub krzywdzeni – jakby to, czego doświadczyli w przeszłości wciąż do nich wracało. „Osoby te są dorosłe – z wyglądu, lecz tak naprawdę okazują się wciąż porzuconymi dziećmi, poszukującymi rodziców” (Young, Klosko, Weishaar; 2015).

POLECAMY

Terapia schematów a potrzeby dziecka

Terapia schematów to podejście integracyjne, wypracowane przez Younga i jego współpracowników szukających bardziej skutecznej metody leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości i tych, którzy nie reagowali na tradycyjną terapię poznawczą lub po jakimś czasie doświadczali nawrotu objawów. Wykracza ona poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej i kładzie znacznie większy nacisk na zgłębianie sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania przyczyn problemów psychologicznych pacjenta. W modelu tym szuka się początków schematów we wczesnym dzieciństwie i śledzi ich rozwój, aż do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych pacjenta.

 

Model terapii schematów opiera się na tym, że schematy powstają wskutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych. Jedną z najważniejszych potrzeb dziecka, która ma znaczący wpływ na jego przyszłość, jest bezpieczne przywiązanie, które obejmuje:

 • bezpieczeństwo,
 • opiekę,
 • troskę,
 • akceptację.


Bowlby (1969) definiował przywiązanie jak  instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych, głęboką więź uczuciową pomiędzy dzieckiem a opiekunem. Według niego „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga, aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem)” (Bowlby, 1951, s. 13,). John Bradshaw dodaje, że potrzebujemy, aby matka akceptowała każdą cząstkę nas samych i dawała nam odczuć, że zawsze i bez względu na wszystko będzie przy nas (Bradshaw, 1990). Potrzeby owe są tym, co Alice Miller nazywa „zasobami zdrowego narcyzmu”: kochanie nas takimi, jacy jesteśmy, podziwianie, docenianie, tulenie i otaczanie specjalnymi względami, zapewnienie, że matka nas nie opuści (Miller, 2007). Jeśli potrzeby te zostaną zaspokojone w dzieciństwie, nie będziemy musieli szukać ich zaspokojenia jako dorośli.

„A co, jeśli nie dostanę miłości? ” – mechanizm powstawania schematu emocjonalnej deprywacji

Według Jeffreya E. Younga niezaspokojone potrzeby w dzieciństwie są głównym źródłem wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Kiedy pacjenci znajdują się w sytuacjach, które aktywują wczesne nieadaptacyjne schematy, ponownie przeżywają emocjonalny dramat z dzieciństwa, zwykle z udziałem jednego z rodziców. Jednym z rodzajów wczesnodziecięcych doświadczeń, które sprzyjają powstawaniu schematów, jest „toksyczna frustracja potrzeb”. Pojawia się ona, kiedy w otoczeniu dziecka brakuje stabilności, zrozumienia lub miłości. W modelu schematów jedną z kategorii niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych, w tym przypadku potrzeby więzi, jest obszar schematów zwany: rozłączenie i odrzucenie.

 

Pacjenci ze schematami z tego obszaru:

 • nie są w stanie tworzyć bezpiecznego, satysfakcjonującego przywiązania do innych ludzi,
 • wierzą, że odczuwane potrzeby stabilności, bezpieczeństwa, opieki, miłości i przynależności nie zostaną zaspokojone,
 • typową rodzinę pochodzenia cechują: dystans, chłód emocjonalny, odrzucenie, wycofanie, osamotnienie, wybuchowość, nieprzewidywalność lub przemoc.

 

Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje schemat deprywacji emocjonalnej, który wiąże się z poczuciem, że czegoś brakuje, oraz z pewnym przeświadczeniem, że pragnienie emocjonalnej więzi nigdy nie zostanie adekwatnie zaspokojone. Istotę tego schematu najlepiej oddaje postać opuszczonego dziecka, które wierzy, że jest skazane na pustkę i samotność. Nasze wewnętrzne dziecko czuje, że nie ma nikogo, kto naprawdę wsłuchałby się w jego prawdziwe potrzeby i uczucia. Mimo że w jego życiu pojawiają się ludzie, którzy chcieliby się nim zaopiekować, jednak trudno mu pozwolić na ich bliskość.

Osoby ze schematem deprywacji emocjonalnej często wspominają brak obecności bliskiego opiekuna, zarówno obecności fizycznej, jaki i emocjonalnej. Często mówią o matce: „Nie wiem, dlaczego mnie urodziła”, „Nigdy nie powinna mnie mieć”. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że deprywacja emocjonalna może być bardziej subtelna. Zdarza się, mimo tego że matka w relacji z dzieckiem wydaje się być odpowiedzialna i obecna, ale często niepostrzeżenie postrzega swoje dziecko jako przedłużenie jej samej, zamiast jako oddzielną osobę z własnymi potrzebami. W konsekwencji nie jest w stanie być do końca w kontakcie ze swoim dzieckiem, skupić się na jego trudnych emocjach czy znaleźć rozwiązanie dla jego problemów.

Źródła deprywacji emocjonalnej

Deprywacja emocjonalna często ma swoje źródło w początkowym okresie życia, zanim rozwinęła się u pacjentów umiejętność mówienia – gdy nie mieli do dyspozycji słów, by opisać to, co się dzieje. Ponieważ deprywacja ta sięga tak wczesnego okresu życia, schemat ten jest jednym z trudniejszych do rozpoznania w procesie terapii.

Pacjent zwykle nie pamięta, czy jego potrzeby były zaspokajane przez jego matkę, czy odczuwała ona razem z nim jego świat, czy uczyła go uspokajania siebie i akceptowania pocieszenia ze strony innych. Jeśli nie ma doświadczeń znaczącego zaniedbania, pacjent często potrzebuje bardziej wnikliwej obserwacji siebie, aby ujrzeć swoje „skrzywdzone dziecko” w schemacie deprywacji emocjonalnej.

 

W tym celu ważne jest, aby zadał sobie pewne szczególne pytania. Oto lista:

 • Czy czułem się blisko swojej matki?
 • Czy czułem, że mnie rozumie?
 • Czy czułem się kochany?
 • Czy ja ją kochałem?
 • Czy była ciepła i czuła?
 • Czy mogłem jej powiedzieć, co czułem?
 • Czy mogła dać mi to, czego potrzebowałem?

 

Mimo że schemat deprywacji emocjonalnej dotyczy głównie figury matki, należy pamiętać, że udział innych „dobrych bliskich osób” w życiu dziecka w tym czasie może osłabić emocjonalne działanie schematu. Niektórzy pacjenci mają kochających, ciepłych ojców, którzy są emocjonalnie dostępni, przez co dziecko wciąż może nawiązać satysfakcjonujące relacje z wieloma osobami poza rodziną. Przykład ten ilustruje jednak, jak ważną rolę we wczesnych latach życia odgrywa w rodzinie ojciec. Jeffrey Young zauważa: „Jeżeli dziecko ma emocjonalnie niedostępną matkę, ale czułego ojca, wtedy jego postać staje się jasnym punktem odniesienia w ponurym życiu dziecka”. Podobnie dzieci, które miały deprywujących ojców, ale matki, które były troskliwe, jako dorośli mogą odtwarzać deprywację emocjonalną w określonych relacjach, a w innych nie.

Sposoby radzenia sobie ze schematem

Schemat deprywacji emocjonalnej w życiu dorosłym objawia się na dwa sposoby:

Sposób 1. Pewna grupa osób ma trudności w proszeniu blisk...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy