Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

27 lipca 2018

NR 10 (Lipiec 2018)

Uważność (mindfulness) i współczucie (compassion) w organizacjach

0 1210

Czyli jak nauczyć się iść naprzód z odnowioną mądrością, współczuciem i  uważnością.

Wydaje się, że w ostatnich latach na całym świecie nastąpiła eksplozja zainteresowania uważnością (mindfulness) i współczuciem (compassion). Wystarczy wpisać w przeglądarkę Google słowo „mindfulness”, a natychmiast otrzymamy około osiemdziesięciu milionów trafień, z kolei w przypadku słowa „compassion” będzie ich trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy. Stosowanie pojęć i praktyk związanych z uważnością i ze współczuciem obejmuje już branżę edukacyjną, sektor zdrowia i wellb-
eing (dobrego samopoczucia), a także w coraz większym stopniu biznes. Jednakże sukces związany z globalnym rozpowszechnianiem się zainteresowania tymi zagadnieniami spotyka się również z dość ostrymi słowami krytyki. Istnieją uzasadnione obawy, że mimo pozornie szlachetnych intencji współczucie (compassion) i uważność (mindfulness) stały się same w sobie biznesem. Problem stanowi fakt, że w przypadku tych praktyk nastąpiło zerwanie z ich duchowymi korzeniami, wywodzącymi się z buddyzmu i innych tradycji kontemplacyjnych, co prowadzi do zatracenia samej istoty uważnego, mądrego, etycznego, współczującego myślenia i działania – ze względu na przeszczepienie ich do paradygmatu kapitalistycznego opartego na konkurencyjności.

To nie jest nasza wina, ale jest to nasza odpowiedzialność

Naprawdę pomocne i ważne jest zrozumienie, że zmagania, których doświadczamy w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, nie wynikają z naszej winy. Prace profesora Paula Gilberta, kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego (Gilbert, 2014), i innych badaczy przedstawiają rozsądne wyjaśnienie tego, w jaki sposób, mimo naszych najlepszych chęci, nie potrafimy uniknąć nadmiernego myślenia, przepracowania oraz krytycznego nastawienia do siebie i innych. Gilbert rozpoczął pracę z psychologią kliniczną – opracował teorię i praktykę terapii skoncentrowanej na współczuciu (compassion focused therapy) w celu rozwiązania problemów zdrowia psychicznego związanych z depresją i lękiem, szczególnie u osób skłonnych do samokrytyki i poczucia wstydu. W ciągu ostatnich kilku lat jego działalność ewoluowała, a niedawno jego model zaczął być stosowany w Wielkiej
Brytanii w świecie biznesu.
Jednym z ważnych aspektów pracy Gilberta jest wyjaśnienie, w jaki sposób teoria ewolucji może pomóc nam zrozumieć, że trudności, z którymi się borykamy, nie wynikają z naszej winy, lecz są naszą odpowiedzialnością. Zgodnie z teorią ewolucji ewoluowaliśmy jako istoty społeczne, ponieważ w grupie mamy większe szanse przetrwania. Jednak nasze mózgi wykształciły podstawowe motywacje, podobnie jak u innych ssaków. 
Obejmują one seks, status i przywiązanie. Zatem patrząc z tej perspektywy, nasz układ biologiczny i neurologiczny został zaprojektowany w taki sposób, aby starać się konkurować o partnera i zdobywać zasoby. Tak więc im lepszy nasz status, tym więcej zasobów mamy do dyspozycji. W przeciwieństwie do innych ssaków, w miarę jak ewoluował ludzki mózg, ewoluowały w nim również bardziej złożone struktury. W związku z tym nasza kora mózgowa (lub kora nowa) powiększyła swoje rozmiary, co więcej, w toku ewolucji, człowieka jego mózg potroił swoją wielkość. Dzięki temu posiadamy możliwości, w które nie są wyposażone inne ssaki. Mamy zdolności związane z wyobraźnią, rozwiązywaniem problemów (chociaż okazało się, że niektóre inne zwierzęta potrafią rozwiązywać podstawowe problemy), potrafimy myśleć o przyszłości i przeszłości. Mamy także „teorię umysłu” – zdolność do wyciągania wniosków o stanach psychicznych i emocjonalnych innych osób (Brüne, Brüne-Cohrs, 2006). Nasz wspaniały, wyewoluowany mózg ma zdolność do wielkich rzeczy. Nasza wyobraźnia umożliwiła nam wysłanie człowieka na Księżyc, nasza teoria umysłu pozwala nam na empatię w stosunku do innych, którzy cierpią, i na działania w celu zmniejszenia tego cierpienia, nawet kosztem nas samych. Istnieje jednak również ciemniejsza strona. Nasza umiejętność wyobrażania sobie różnych rzeczy oznacza, że mamy skłonności do martwienia się i rozpamiętywania przeszłości czy zastanawiania się nad przyszłością. Ponieważ aby przetrwać, musieliśmy „reagować na rzeczy, które miały znaczenie, które były istotne. Czy to jest kij? Unikaj go. Czy to jest marchewka? Zbliż się do niej” (Hanson, 2013). Rick Hanson wyjaśnia również, że skoro musimy reagować na groźby, mamy do czynienia z negatywnymi uprzedzeniami. Nasze mózgi działają jak teflon przeciw rzeczom pozytywnym i rzep na te negatywne. Tak więc musimy ciężko pracować, aby przyciągać to, co dobre.

Kluczowe kwestie

Nie istnieją żadne szybkie sposoby, nie ma łatwych odpowiedzi ani magicznej różdżki, która mogłaby pomóc zmienić stres i napięcie, którego doświadczamy w miejscu pracy. Jednakże, o czym również wspominałam, jesteśmy istotami twórczymi i możemy się rozwijać, żeby budować lepszą przyszłość. Wybrane kluczowe kwestie, które mogą być użyteczne jako punkt wyjścia, to:

Tworzenie przestrzeni
Tworzenie przestrzeni do budowania wizerunku firmy lub organizacji, w której mocno zaistniałoby współczucie (compassion). Jak taka organizacja by wyglądała, jakie robiłaby wrażenie i jakie panowałyby w niej zachowania?

Znalezienie sposobów na to, aby ludzie mogli poczuć istotną więź
Ludzie znakomicie sobie radzą, kiedy czują więź i wsparcie. Ludzie nie rozwijają się, gdy czują się samotni, pozbawieni wsparcia lub wykluczeni. Współczucie (compassion) w organizacjach sprawia, że ludzie czują się widziani i rozpoznawani, pomaga im ono również odczuwać mniejszą samotność (Frost et al., 2000; Kahn, 1993). Co więcej, współczucie zmienia „odczuwalną więź” między ludźmi w pracy (Frost et al., 2000) i wiąże się z wieloma pozytywnymi postawami, zachowaniami i uczuciami w organizacjach.

Identyfikacja mocnych stron w miejscu pracy – współczucie i uważność
Chociaż organizacje są często przedstawiane jako miejsca stresu i napięcia, są one również miejscami zdrowienia, gdzie troska i współczucie są zarówno udzielane, jak i przyjmowane (Frost et al., 2000; Kahn, 1993). Współczujące działania można znaleźć na wszystkich szczeblach organizacji, od liderów, którzy łagodzą i przekształcają cierpienia swoich podwładnych, po pracowników biurowych, którzy słuchają i reagują z empatią na problemy swoich kolegów (Frost, 2003). Wykorzystując wiedzę ludzi w organizacji, obecnie wiele osób rozwija swoje umiejętności w zakresie uważności lub innych praktyk medytacyjnych, z których korzystanie pomaga im poczuć się cenionymi i zapewnia możliwość wniesienia własnego wkładu.

Wspieranie i przyczynianie się do badań nad współczuciem i uważnością w miejscu pracy
Dobre badania naukowe mogą czasami stanowić zachętę dla decydentów politycznych, z kolei brak badań może być wymówką do niepodejmowania żadnych działań. Ważne jest, abyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy wszyscy przyczynić się do badań nad uważnością i współczuciem. Pomocne mogą być kontakty z innymi praktykami i badaczami, którzy zajmują się tematem współczucia w miejscu pracy w celu poszerzenia wiedzy i uczestniczenia w zmianach.

Zaangażowanie w świadome działania oparte na współczuciu
Ponieważ współczucie i uważność działają najlepiej wówczas, gdy istnieją konkretne i celowe działania, a nie tylko mgliste pomysły, zastanów się nad sposobami osiągnięcia trwałych rozwiązań. Jak piszą Monica C. Worline i Jane E. Dutton, prezentując swoje badania nad współczuciem w organizacjach, istotne są tu role: „Ludzie uczą się oczekiwań przez odgrywanie ról i zmieniają je przez odgrywanie ról” (Worline, Dutton, 2017, s. 123). Tak więc umożliwienie ludziom odgrywania konkretnej roli w celu wzmocnienia współczucia w organizacji – na przykład mistrzów współczucia (compassion champions) pomoże utrzymać jej wizję.

Networking
Organizacje często dobrze sobie radzą z tworzeniem sieci kontaktów (networking), gdy koncentrują się na doskonaleniu biznesu, dlatego wykorzystanie umiejętności networkingowych do dzielenia się pomysłami na temat uważności i współczucia może być pomocne, podobnie jak współpraca z innymi organizacjami, które działają na rzecz rozwoju miejsca pracy opartego na współczuciu.

Jesteśmy również skłonni do zachowań plemiennych, co prowadzi do skupiania się na różnicach, a nie na podobieństwach. Nasze myśli mogą prowadzić do zachowań opartych na rywalizacji, nie zaś na współpracy, dlatego aby chronić siebie i nasze „plemię”, możemy czuć się usprawiedliwieni, gdy szkodzimy innym, co następnie prowadzi m.in. do tego, że produkujemy więcej hormonów stresu. Robert Sapolsky opisuje wpływ hormonów stresu w naszym organizmie następująco:
„Pierwszą centralną koncepcją w fizjologii stresu jest to, że jeśli ktoś zostanie poddany stresowi, tak jak typowy ssak, na przykład polegającemu na trzydziestosekundowym biegu przez sawannę z wrzaskiem przerażenia, to w tej sytuacji reakcja stresowa jest doskonale zaprojektowana i ma na celu ochronę naszego życia. Problem pojawia się, gdy ludzie zaczynają wydzielać te same hormony z powodu chronicznego stresu psychicznego. Inną koncepcją związaną z fizjologią stresu jest to, że jeśli reakcja stresowa trwa zbyt długo, znacznie wzrastają szanse na rozwój choroby przewlekłej. Ludzie są w stanie włączyć taką samą reakcję stresową jak inne ssaki, ale włączają ją z powodów poznawczych, psychologicznych i społecznych. System ten nie ewoluował po to, aby być nieprzerwanie uruchomiony. Ciągła mobilizacja energii zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zaburzeń metabolicznych, a chroniczny wzrost ciśnienia krwi odbija się na naczyniach krwionośnych. Ciągłe odkładanie wzrostu i naprawy na bardziej pomyślny okres również ma swoją cenę. Hamowanie trawienia, wzrostu, rozmnażania i nadzoru immunologicznego powoduje zwiększone ryzyko zapalenia jelita grubego, różnych psychogennych zaburzeń wzrostu, braku miesiączkowania wywołanego stresem, impotencji oraz zwiększone ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych” (Sapolsky, 2000).
Co istotne, gdy jesteśmy pod wpływem stresu, mamy mniejszą zdolność do współczucia lub uważności w stosunku do siebie i innych. Tracimy zdolność teorii umysłu, co utrudnia nam wprowadzenie w życie i ucieleśnienie najważniejszych elementów uważności (mindfulness) i współczucia (compassion).
Na przykład buddyjska uważność opiera się na „mądrości, intelektualnym zrozumieniu otoczenia w celu poskromienia pragnień, transformacji swojego »ja« i redukcji stanu cierpienia wynikającego z przywiązania do pragnień” (Vu, Gill, 2018). Współczucie zaś zostało zdefiniowane przez Fundację Współczującego Umysłu (Compassionate Mind Foundation) jako „wrażliwość na cierpienie własne i innych, połączone z zaangażowaniem na rzecz próby złagodzenia i zapobieżenia temu cierpieniu” (Compassionate Mind Foundation, 2018).
Kolejną trudnością w rozwijaniu uważności i współczucia w organizacjach jest natura władzy. Badania sugerują, że zwiększony zakres władzy może zmniejszać skłonność do emocjonalnej reakcji na cierpienie innych ludzi (van Kleef et al., 2008). Gdy liderzy nie są w stanie zrozumieć cierpień innych ludzi, może to powodować dystans i nieufność między liderem a zespołem, co zmniejsza szanse na pełne szacunku, głębsze interakcje.
Powyższe pokazuje zatem, jak trudną i złożoną kwestią jest wykorzystanie uważności i współczucia w organizacjach. Jednak na pewnym poziomie i na różnych etapach naszego życia, zarówno indywidualnego, jak i społecznego, pojawia się głęboka potrzeba zmniejszenia cierpienia w nas samych oraz cierpienia innych ludzi. Zastanawiamy się wciąż nad tym, jak możemy zmienić świat na lepsze, czego dowodem są nieustanne wysiłki jednostek i organizacji na całym świecie, które badają teorię i praktykę uczenia się oparte na pojęciach uważności i współczucia.

Jak możemy pogłębić naszą wiedzę?

To zrozumiałe, że z powodu naszej ludzkiej natury i zachodnich wpływów kulturowych, które koncentrują się na pozyskiwaniu zasobów i statusu, ochronie naszej rodziny i naszego plemienia, tak trudno jest nam tworzyć mądre, współczujące i opiekuńcze organizacje. Zrozumiałe jest również, że pełni dobrych chęci ludzie chcą zmieniać swoje nastawienie, przyczyniając się do zwiększenia uważności i współczucia w organizacjach. Nadszedł jednak czas, aby wyjść poza naiwne, redukcjonistyczne, szybkie działania naprawcze i krótko...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy