Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w okresie starości

Metody terapii

Kreowany przez media kult ciała spycha na margines społeczny osoby starsze, pogłębiając procesy chorobowe i doświadczenie samotności. Jednak możemy świadomie wpływać przez całe nasze życie na ten ostatni etap – wiele zależy od stylu życia, relacji, nastawienia do świata. Badania dowodzą, że muzyka i udział seniorów w spotkaniach muzycznych mają znaczący wpływ na wyższy poziom energii życiowej oraz jakość życia, co potwierdza terapeutyczny wpływ muzyki w okresie starości.

Starość jest ostatnim etapem w życiu człowieka. Jest czasem zbierania refleksji oraz podsumowań dotychczasowego życia. Etap ten często bywa przez współczesną kulturę marginalizowany czy też pejoratywnie kojarzony. Wszyscy bowiem pragniemy być piękni i młodzi. Mimo postępu wiedzy i medycy nie jesteśmy w stanie powstrzymać nieuchronnie uciekającego czasu.

Doświadczenie starości we współczesnym świecie – różne ujęcia

Starość jest tym etapem życia, na który możemy w istotny sposób wpływać przez całe życie, zależy od:

  • prowadzonego stylu życia, na który składa się odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna,
  • ważne są też relacje z innymi ludźmi,
  • świadomego, pozytywnego nastawienia do życia.

W przeszłości osobom starszym przypisywano więcej atutów, zyskiwali dodatkową atencję innych, podkreślana była ich wiedza i doświadczenie. Dzisiaj, w dobie Internetu, źródła informacji są dostępne od ręki, dlatego też znacznie mniej wiedzy czerpiemy od starszych pokoleń.

Narastającym problemem osób starszych w Polsce jest samotność. Obecnie stopniowo zanika model wielopokoleniowej rodziny, w której osoby starsze czuły się bezpieczne i miały zapewnione wszelkie potrzeby związane z relacjami z innymi, a także ze zdrowiem. Ich dzieci zmieniają partnerów, miejsce zamieszkania, wyjeżdżają za granicę w celu poprawy warunków bytowych, dlatego też zdarza się, że osoby starsze pozostają samotne. Nie uczestniczą w życiu rodzinnym swoich dzieci ze względu na dzielące kilometry – nie mogą codziennie spoglądać na wnuki, towarzyszyć im na co dzień w aktywnościach i być po prostu pomocni.

Problemy, z jakimi stykają się osoby starsze, to doskwierające na tym etapie choroby czy śmierć bliskiej osoby, małż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI