Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

3 października 2017

NR 4 (Lipiec 2017)

Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w okresie starości

0 1560

Kreowany przez media kult ciała spycha na margines społeczny osoby starsze, pogłębiając procesy chorobowe i doświadczenie samotności. Jednak możemy świadomie wpływać przez całe nasze życie na ten ostatni etap – wiele zależy od stylu życia, relacji, nastawienia do świata. Badania dowodzą, że muzyka i udział seniorów w spotkaniach muzycznych mają znaczący wpływ na wyższy poziom energii życiowej oraz jakość życia, co potwierdza terapeutyczny wpływ muzyki w okresie starości.

Starość jest ostatnim etapem w życiu człowieka. Jest czasem zbierania refleksji oraz podsumowań dotychczasowego życia. Etap ten często bywa przez współczesną kulturę marginalizowany czy też pejoratywnie kojarzony. Wszyscy bowiem pragniemy być piękni i młodzi. Mimo postępu wiedzy i medycy nie jesteśmy w stanie powstrzymać nieuchronnie uciekającego czasu.

POLECAMY

Doświadczenie starości we współczesnym świecie – różne ujęcia

Starość jest tym etapem życia, na który możemy w istotny sposób wpływać przez całe życie, zależy od:

 • prowadzonego stylu życia, na który składa się odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna,
 • ważne są też relacje z innymi ludźmi,
 • świadomego, pozytywnego nastawienia do życia.

W przeszłości osobom starszym przypisywano więcej atutów, zyskiwali dodatkową atencję innych, podkreślana była ich wiedza i doświadczenie. Dzisiaj, w dobie Internetu, źródła informacji są dostępne od ręki, dlatego też znacznie mniej wiedzy czerpiemy od starszych pokoleń.

Narastającym problemem osób starszych w Polsce jest samotność. Obecnie stopniowo zanika model wielopokoleniowej rodziny, w której osoby starsze czuły się bezpieczne i miały zapewnione wszelkie potrzeby związane z relacjami z innymi, a także ze zdrowiem. Ich dzieci zmieniają partnerów, miejsce zamieszkania, wyjeżdżają za granicę w celu poprawy warunków bytowych, dlatego też zdarza się, że osoby starsze pozostają samotne. Nie uczestniczą w życiu rodzinnym swoich dzieci ze względu na dzielące kilometry – nie mogą codziennie spoglądać na wnuki, towarzyszyć im na co dzień w aktywnościach i być po prostu pomocni.

Problemy, z jakimi stykają się osoby starsze, to doskwierające na tym etapie choroby czy śmierć bliskiej osoby, małżonka. Osoby takie potrzebują zwykle specjalistycznego wsparcia w postaci odpowiednio wykwalifikowanego personelu, np.: psychologa, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty. 

W Polsce system opieki nad osobami starszymi nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, aby taka pomoc była świadczona kompleksowo. Przede wszystkim brakuje dobrze prosperujących domów opieki, domów dziennego pobytu, klubów seniora oraz środków na większe renty i emerytury, aby osoby starsze mogły godnie funkcjonować, mieć środki na rozwijanie swych pasji i zamiłowań. Chodzi też o zmianę obrazu starości, mimo że starość też ma w sobie wiele pozytywnych aspektów, jej potencjał nie jest właściwie wykorzystywany. 

Osoby starsze mogą posłużyć wiedzą i doświadczeniem w wielu aspektach życia. W okresie późno dojrzałym mają czas na rozwijanie dotychczasowych pasji, zainteresowań, budowanie relacji z wnukami, na wszelkiego rodzaju aktywności oraz spotkania z innymi ludźmi.

Przykładem na spędzanie wolnego czasu przez osoby starsze są zajęcia z wykorzystaniem śpiewu, w różnego rodzaju klubach, domach dziennego pobytu czy domach opieki. Zajęcia te są wliczane w oddziaływania muzykoterapeutyczne.

O muzyce i muzykoterapii w procesie leczniczym

Muzyka i jej dobroczynny wpływ na zdrowie były znane i stosowane już w starożytności. Szkolono w ten sposób wojowników – nadający rytm miał pomagać w przygotowaniu do walk, odtwarzał jej przebieg. W terapii muzykę zaczęto wykorzystywać po drugiej wojnie światowej w związku z licznymi urazami mózgu przez żołnierzy, wykazano jej pozytywny wpływ na psychikę i emocje człowieka. Obecnie wykorzystywana jest jako forma psychoterapii, szczególnie w leczeniu nerwic, zaburzeń psychicznych czy też psychosomatycznych.

Muzykę cechuje łatwość i przystępność w odbiorze. Warto zaznaczyć, że język muzyczny jest prosty, łatwo dociera do podświadomości, dużo szybciej niż mowa. Muzykoterapia jako forma wspierająca proces leczenia znalazła zastosowanie w grupie pacjentów z uszkodzeniami mózgu, w terapii dzieci niepełnosprawnych, u których kontakt werbalny jest utrudniony.

 

Muzykoterapia jest metodą:

 • wpierającą – w zabawie, odpoczynku, kontakcie z innymi odbiorcami,
 • ekspresyjną – pozwala wyrazić siebie,
 • komunikacyjną – buduje relacje z innymi,
 • terapeutyczną – relaksuje, rozluźnia, stanowi bodziec do podejmowania aktywności.

 

Istota oddziaływań muzykoterapeutycznych polega na tym, że pacjent/klient pod wpływem muzyki poddaje ekspresji swoje wewnętrzne emocje. Samokontrola oraz racjonalne myślenie schodzi na dalszy plan. Muzyka skłania do wyobrażeń, fantazjowań, przez co odbiorca zapomina o codziennych troskach i trudnościach.

Muzyka jest czymś naturalnym w odbiorze, jest środkiem łatwo dostępnym. Ponadto, oddziałuje zarówno na dzieci, jak i osoby starsze. Dziecko już w piątym miesiącu życia płodowego rozróżnia dźwięki.
Muzyka może wpływać na układ wegetatywny, regulując tętno, temperaturę ciała czy szybkość oddechu. Specjalnie skomponowane muzyczne treningi – połączone z sugestiami – skutecznie odprężają i obniżają poziom stresu, podnoszą pracę i działanie układu odpornościowego, redukując poziom kortyzolu.

Przeciwwskazania do stosowania muzykoterapii są niewielkie i dotyczą ostrych stanów depresyjnych, psychoz czy padaczki muzykogennej.

Trudnością w wykorzystaniu muzykoterapii jest brak wyspecjalizowanych muzykoterapeutów lub brak środków na ich zatrudnienie. Najwięcej terapeutów z zakresu muzyki pracuje w szpitalach psychiatrycznych oraz pediatrycznych. Zawód muzykoterapeuty jest pracą o charakterze opiekuńczym, a więc odpowiedzialną, wymaga wiedzy z dziedziny psychologii, medycyny, muzyki, pedagogiki bądź terapii zajęciowej.

Pewnym problemem jest dopasowanie języka muzycznego do danego odbiorcy, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z osobą starszą. Terapeuta musi odznaczać się dużym wyczuciem, być dobrym obserwatorem. Wpływ na przebieg procesu terapeutycznego ma osobowość pacjenta, wcześniejsze doświadczenia, poziom muzykalności, zamiłowania muzyczne, a także stan emocjonalny w danej chwili.

Muzykoterapia grupowa i indywidualna

Muzykoterapię dzielimy na grupową oraz indywidualną w zależności od:

 • celów, jakie zamierzamy uzyskać,
 • specyfiki zaburzeń pacjenta/klienta,
 • organizacji samej placówki.

 1. Muzykoterapia indywidualna:
 • praca oparta na bliskiej relacji terapeuta/pacjent,
 • główny nacisk kładzie się na przeżycia emocjonalne.
 1. Muzykoterapia grupowa:
 • ma szerszy zakres i obejmuje wiele pozytywnych interakcji społecznych,
 • w trakcie prowadzenia zajęć może nastąpić wzajemna wymiana poglądów i opinii,
 • uczestnicy łatwiej nawiązują kontakt, przez co znikają bariery i trudności w komunikacji.


Zajęcia, w których uczestniczą osoby starsze, pozwalają na zrealizowanie bardzo wielu celów terapeutycznych. Muzykoterapia dzieli się również na odbiorczą (receptywną) oraz aktywną.

 

Tab. 1. Podział muzykoterapii na receptywną i aktywną

MUZYKOTERAPIA RECEPTYWNA

MUZYKOTERAPIA AKTYWNA

Słuchanie odpowiednio przygotowanych programów muzycznych w sposób wyobrażeniowy, bez wykonywania czynności

Wykonywanie muzyki przez pacjenta

Bierne uczestnictwo

Aktywne uczestnictwo: gra na instrumentach, dialogi instrumentalne, śpiew, ruch przy muzyce, improwizacje, dyrygowanie, komponowanie, rysowanie przy muzyce

Dyskusja na temat odczuć, towarzyszących emocji, przeżyć, wspomnień, skojarzeń

Uzewnętrznienie swojego nastroju, komunikacja w grupie, aktywizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rola muzykoterapii w klubach seniora i domach opieki społecznej

Muzyka w okresie późnej dorosłości spełnia następujące funkcje:

 • zapobiega depresji,
 • przyczynia się do poprawy pamięci,
 • jest impulsem mobilizującym do aktywności,
 • podczas odsłuchiwania muzyki ludzie zaczynają poklaskiwać, tupać nogą, ruszać ciałem – stanowi to pewnego rodzaju wyraz ekspresji pozytywnie wpływający na nastrój i samopoczucie.


Z badań wykonanych przez W. Pośpiecha wynika, że muzykoterapia ma dobroczynny wpływ na problemy z depresją, zasypianiem, koncentracją, w obniżonych stanach emocjonalnych, dystymii czy w leczeniu zaburzenia odżywiania u ludzi w podeszłym wieku. Przez spotkania muzyczne ludzie starsi mają wyższy poziom energii oraz dysponują dużą większą energią w ciągu dnia [6].

Zadaniem muzykoterapii w domach pomocy społecznej jest przede wszystkim:

 • aktywizacja mieszkańców,
 • pogłębianie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie związanych z nią zainteresowań,
 • zajęcia powalają owocnie zagospodarować czas wolny.

Z badań, które prowadziłam w klubach seniora oraz w domach dziennego pobytu, jednoznacznie wynika, że zajęcia muzyczne spośród wielu innych form spędzania wolnego czasu cieszą się największą popularnością, wśród nich można wyróżnić: zajęcia ze śpiewu, uczestnictwo w koncertach, a także w kółkach chóralnych. Głównym powodem, dla którego starsi uczestniczą w zajęciach muzycznych, jest chęć i możliwość bycia z innymi ludźmi, a w dalszej kolejności zamiłowania muzyczne i wrażliwość na muzykę.

Zajęcia ze śpiewu są popularną metodą ze względu na łatwość w zastosowaniu i duże zainteresowanie. Warto poprzedzić takie zajęcia ćwiczeniami rozgrzewającymi aparat mowy oraz ćwiczeniami oddechowymi (np. dmuchanie piórka): można wykorzystać gamę, powtarzanie coraz wyżej głosek itp. Ważna jest też postawa ciała, jeśli zajdzie taka potrzeba należy ją skorygować. Często seniorzy wspólnie przygotowują się do wystąpień, koncertów. Przygotowanie takiego widowiska z pewnością jest dowodem na budowanie wzajemnej współpracy, odpowiedzialności oraz zaangażowania we wspólne dzieło.

Podczas zajęć muzykoterapeutycznych w grupie osób starszych wykorzystuje się różnorodne cele terapeutyczne, takie jak: poprawę motoryki, poprawę kontroli oddychania, zwiększenie motywacji do podejmowania różnych czynności, zmniejszanie stresu, poprawę nastroju oraz pewności siebie. Dla realizacji tych celów wykorz...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy