Neuroflow ATS – właściwe rozpoznanie ryzyka CAPD i działania terapeutyczne

Nowości w psychologii

Przez wiele lat rodzice słyszeli na wywiadówkach: „Krzyś nie uważa na lekcji, nie rozumie. Jakby nie słyszał, co się do niego mówi…”, choć czułość słuchu okazywała się prawidłowa. Czy problem zniknął? Jak można pomóc dziecku?

Niestety, problem jeszcze nie zniknął, ale od kilku lat dzięki metodzie Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy z satysfakcją odnotowujemy pozytywne opinie rodziców, nauczycieli i samych uczniów, którzy odbyli już terapię.

Wojtek nie był w stanie ćwiczyć podczas zajęć sportowych z dziećmi, przeszkadzał mu hałas, gwar, pogłos w sali gimnastycznej, nawet gwizdek trenera. Teraz z radością uczestniczy w zajęciach i nie ma problemu z uczestnictwem w grach zespołowych. Według taty chłopca po treningu słuchowym Neuroflow poprawiła się koncentracja syna na wykonywanym zadaniu, szczególnie podczas nauki zdalnej w szkole, kiedy do uszu dobiegają różne trzaski, dodatkowe dźwięki, komentarze innych uczniów.

Mama Malwiny po treningu słuchowym Neuroflow zauważyła, że córka, która wcześniej miała kłopoty z czytaniem, zaczęła czytać i odrabiać lekcje bez jej pomocy. Potrafi też po wysłuchaniu opowiadania poprawnie odpowiadać na pytania dotyczące jego treści. Słucha, kiedy się do niej mówi.

Marcin, uczeń szóstej klasy, bardzo często podczas lekcji uciekał gdzieś myślami. Mimo starań, bo nieustannie zwracano mu uwagę, że nie uważa, bujał w obłokach, nie mógł sobie z tym problemem poradzić. Teraz, kiedy jest już po terapii, sam zauważa wiele zmian na lepsze. Terapia skonstruowana jest tak, że cały czas muszę skupiać uwagę na tym, co słyszę w słuchawkach i rozumieć, co zostało w danej chwili powiedziane. Słowa czy odtwarzane zdania są na tyle różnorodne, że nie da się w trakcie ich słuchania odlecieć myślami gdzieś daleko. Jak się ćwiczy systematycznie, to w pewnym momencie przechodzi to w nawyk.

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej przekazała nam opinię o efektach terapii Neuroflow ATS zaobserwowanych u ucznia, z którym miała zajęcia lekcyjne. Nastąpiły korzystne zmiany dotyczące zapamiętywania treści przekazywanych na lekcji. Uczeń stał się bardziej zorganizowany, nie zapominał o odrabianiu zadań domowych.

Najczęstsze objawy problemów z przetwarzaniem słuchowym

U dzieci wykazujących centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) możemy zaobserwować trudności w rozumieniu mowy w szumie, kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową, wtórne do trudności z rozumieniem problemy w poprawnej wymowie słów, trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń – nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się. Trudności te zakłócają proces prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI