Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Zenobia Bogdanowska

logopeda, edukator (specjalizacja w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, terapii pedagogicznej), terapeuta JIAS, Neuroflow ATS. Jest autorką i współautorką programów wspomagania rozwoju słuchu i mowy dzieci oraz wsparcia ich rodziców, artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, innowacji pedagogicznych. Konsultantka multimedialnych programów edukacyjnych. Współtworzy materiał językowy Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz