Autor: Renata Borowiecka

pedagog korekcyjny, specjalista terapii pedagogicznej, muzykoterapeuta programu MRM, terapeuta SI, JIAS, Neuroflow ATS. Od 2003 r. prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Od 2014 r. współpracuje z APD Medical, dla której wraz z dr. A. Senderskim stworzyła trening słuchowy Neuroflow ATS. Autorka publikacji: Dziecko w równowadze – słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD oraz Uczę się z Mozartem – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Neuroflow ATS – właściwe rozpoznanie ryzyka CAPD i działania terapeutyczne

Przez wiele lat rodzice słyszeli na wywiadówkach: „Krzyś nie uważa na lekcji, nie rozumie. Jakby nie słyszał, co się do niego mówi…”, choć czułość słuchu okazywała się prawidłowa. Czy problem zniknął? Jak można pomóc dziecku?

Czytaj więcej