Cichy smutek

Jak pomóc go pokonać

Studium przypadku

Pomoc psychologiczna powinna być udzielona rodzinie dziecka głuchego jak najszybciej. Ze względów organizacyjnych okres połogu w większości przypadków nie jest jednak dobrym momentem do udzielania rodzinie wsparcia psychologicznego. 

Początek

W umysłach polskich rodziców pytania o to, czy ze słuchem ich dziecka wszystko jest w porządku, pojawia się w pierwszych dniach po przyjściu maleństwa na świat. Nowo narodzone dziecko już w drugiej dobie życia jest poddawane przesiewowemu badaniu słuchu. Jeśli wynik badania okaże się być nieprawidłowy, wówczas jest ono powtarzane w dniu wyjścia dziecka ze szpitala. W większości przypadków nigdy nie dochodzi do drugiego badania. Część rodzin zostaje jednak przytłoczonych przez informację, że ich dziecko może nie słyszeć. Zgodnie z założeniami Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków każde dziecko z podejrzeniem obustronnego niedosłuchu powinno zostać w pełni zdiagnozowane najpóźniej do trzeciego miesiąca życia, a do szóstego miesiąca życia powinny zostać podjęte konkretne działania pomocowe, takie jak dobór aparatów słuchowych itp. Opuszczając mury szpitala, rodzice otrzymują zatem plik skierowań i pouczenie, że szybkie podjęcie dalszych działań jest kluczowe dla przyszłości ich malucha.

Żałoba

W czasie ciąży większość rodziców snuje fantazje dotyczące tego, jakie będzie ich dziecko. Wyobrażają sobie zarówno jego przyszłość, jak i najróżniejsze codzienne sytuacje życiowe, których ma się ono stać częścią. W momencie otrzymania ostatecznej diagnozy medycznej, potwierdzającej głuchotę dziecka, muszą się oni skonfrontować z faktem, że przyszłość dziecka będzie wyglądała jednak zupełnie inaczej, niż to sobie pierwotnie wyobrażali. Pod względem intens...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI