Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

Narzędziownia

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne we współczesnej psychiatrii zaliczane są do schorzeń neuropsychiatrycznych związanych ze zmianami strukturalnymi i czynnościowymi w obrębie OUN. Zaburzenia OCD występują zarówno u osób dorosłych, jak i u młodzieży oraz dzieci, powodując duży dyskomfort pacjentów oraz odczuwalne pogorszenie jakości ich życia. Stanowi to dużą motywację do podjęcia leczenia lub psychoterapii.

Kryteria diagnostyczne stosowane u osób dorosłych i dzieci są tożsame. Tradycyjnie zaburzenia OCD zaliczane były do grupy zaburzeń lękowych – tak pozostało m.in. w klasyfikacji chorób medycznych ICD-10. Jednak już klasyfikacja chorób medycznych DSM-V traktuje zaburzenia lękowe rozdzielnie, poświęcając każdemu osobny rozdział. OCD znajduje się w klasyfikacji DSM-V w części Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane. Obok zaburzeń OCD są tutaj wymieniane: cielesne zaburzenia dysmorficzne, zbieractwo patologiczne, trichotillomania, wywołane zapalenie skóry, obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane wywołane substancją/lekiem, obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane wywołane stanem ogólnomedycznym, nieokreślone zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane. Jest to istotna zmiana w dotychczasowym myśleniu o omawianym zaburzeniu, w oderwaniu go od kontekstu lęku.

Według klasyfikacji ICD-10 zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne rozpoznajemy wtedy, gdy zostaną spełnione następujące kryteria (te same w przypadku dzieci i osób dorosłych):

  • Myśli natrętne (obsesje) bądź czynności natrętne (kompulsje) lub oba objawy są obecne przez większość dni w czasie ostatnich 2 tygodni.
  • Myśli natrętne (myśli, idee, wyobrażenia) i czynności natrętne (działania) charakteryzują się następującymi cechami, z których wszystkie muszą być obecne:
  • Objawy są postrzegane jako powstające w umyśle pacjenta, nie jako narzucone z zewnątrz.
  • Powtarzają się i są odczuwane jako nieprzyjemne. Co najmniej jeden objaw (myśl lub czynność natrętna) postrzegany jest jako nadmierny lub pozbawiony sensu.
  • Pacjent próbuje przeciwstawić się objawom (opór przeciwstawiany długo trwającym myślom lub czynnościom natrętnym może być minimalny)...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI