Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

22 stycznia 2020

NR 19 (Styczeń 2020)

Relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów i Psychoterapeutów – Wielowymiarowość depresji a praktyczne podejścia psychoterapii

0 765

Kolejna, V edycja Kongresu Psychologów i Psychoterapeutów już za nami. Merytoryczne prelekcje, warsztaty praktyczne i ogromna dawka wiedzy przekazana uczestnikom podczas wyjątkowego kongresu, który odbył się 6–7 grudnia w Warszawie.

Ten dzień był w kalendarzu całej redakcji „Psychologii w Praktyce” oraz polskich psychologów i psychoterapeutów ważną datą. Odbyła się bowiem kolejna edycja Kongresu Psychologów i Psychoterapeutów, który już od kilku lat ukazuje różne aspekty terapeutycznego świata. Tym razem spotkaliśmy się, by wspólnie przeanalizować problematykę terapii zaburzeń depresyjnych z uwzględnieniem ich wielowymiarowości, różnych podejść psychoterapii oraz kulturowych uwarunkowań psychiki. W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, ważne jest spojrzenie na procesy psychiczne w kontekście kulturowym – zwłaszcza, że jak pokazuje praktyka psychologiczna, wątki międzykulturowe odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie terapii. 

W ciągu intensywnego dnia uczestnicy mieli okazję przeprowadzić wiele inspirujących rozmów, wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi specjalistami oraz zyskać zestaw sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych wzbogacających warsztat psychologiczny. Wydarzenie otworzyła Edyta Żmuda – redaktor naczelna „Psychologii w Praktyce”. 

Etiologia, przebieg i terapia zaburzeń depresyjnych

Tematem przewodnim kongresu była depresja rozpatrywana jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Eksperci przybliżyli zagadnienia z zakresu diagnozy klinicznej tej jednostki chorobowej, uwarunkowań społecznych i rodzinnych mających wpływ na rozwój choroby oraz metod postępowania terapeutycznego rekomendowanych w przebiegu leczenia. 

Oblicza depresji – diagnoza kliniczna 

Część wykładową rozpoczęła dr n. hum. Mirosława Jawor – psycholog kliniczny, która od 1988 r. pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie jest kierownikiem Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju. Wykład dr Jawor stanowił wprowadzenie w problematykę procesu diagnozy klinicznej depresji. Dr Mirosława Jawor zwróciła uwagę na szereg rozmaitych czynników ryzyka rozwoju choroby i przeanalizowała narzędzia wykorzystywane podczas diagnozy trudnych przypadków klinicznych. Pani Doktor poruszyła również bardzo istotną kwestię powiązania stresu i emocji z depresją, ich roli w wyzwalaniu kolejnych faz choroby oraz aspektów, które pośredniczą w relacji stres – depresja. 

Depresja w systemie społecznym i rodzinnym 

Podczas Kongresu wyjątkowo interesującą prelekcją podzieliła się również redaktor prowadząca czasopisma „Psychologia w Praktyce” – dr hab. Agnieszka Wilczyńska. Pani Profesor wskazała na ogromne znaczenie uwarunkowań środowiskowych, biologicznych i pokoleniowych depresji ze szczególnym uwzględnieniem realiów życia społeczeństw w XXI w. Okazuje się bowiem, że szybkie tempo życia, brak czasu dla siebie, postępujące osamotnienie i wykluczenie społeczne w znacznym stopniu wpływają na coraz częstsze występowanie zaburzeń depresyjnych. 

Nowe technologie w świecie terapii 

Zapobieganiu depresji w ujęciu praktycznym – z uwzględnieniem interaktywnych stron i aplikacji oraz nowoczesnych metod leczenia – poświęcony był wykład dr n. med. Marleny Sokół-Szawłowskiej. Pani Doktor przedstawiła najnowsze wyniki badań dotyczących skuteczności wykorzystania nowych technologii w terapii zaburzeń depresyjnych oraz przeanalizowała aplikacje będące skutecznymi narzędziami wspomagającymi leczenie. 
Dr Sokół-Szawłowska wskazała również, jakie efekty daje terapia z wykorzystaniem rTMS, tCS czy fMRI. 

Epizod depresyjny w ujęciu psychoterapii klinicznej 

Bardzo ciekawym i inspirującym wykładem podzielił się z uczestnikami prof. Dariusz Skowroński – psycholog i seksuolog kliniczny, wykładowca na Temple University Japan Campus w Tokio. Profesor Skowroński pracował naukowo i terapeutycznie w Australii, Singapurze i Japonii, dzięki czemu uczestnicy Kongresu mogli usłyszeć o pracy z klientami o różnych narodowościach, w przypadku których wątki kulturowe odgrywały olbrzymie znaczenie w procesie terapii. Dzięki prakt...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy