Narzędzia diagnostyczne w pomocy psychologicznej dla nastolatków

Diagnoza

Efektywność udzielanej pomocy w dużej mierze zależy od poprawnego rozpoznania, czyli trafnej diagnozy, a ta może zostać przeprowadzona przy użyciu dobrze dobranych i umiejętnie wykorzystywanych, wysokiej jakości narzędzi diagnostycznych. W ostatnim czasie w obszarze diagnozy psychologicznej młodzieży mamy do dyspozycji różnorodne narzędzia diagnostyczne. Liczba dostępnych metod diagnostycznych intensywnie się zwiększa. I tak jak w poprzednim wieku mieliśmy jako diagności problem z brakiem odpowiednich narzędzi, tak w XXI w. raczej stajemy przed wyzwaniem związanym z wyborem najlepszej jakości narzędzi i posiadaniem dobrej orientacji we wszystkich dostępnych na rynku narzędziach. Poniższy tekst, mam nadzieję, będzie stanowił pomoc w realizacji tego wyzwania.

Uwarunkowania wyboru narzędzi diagnostycznych

Wybór najlepszego z możliwych dostępnych narzędzi diagnostycznych zależy od wielu czynników. Po pierwsze od poziomu udzielanej pomocy psychologicznej. System pomocy psychologicznej zbudowany jest piętrowo. Na każdym z nich do skutecznego udzielenia pomocy potrzebne jest trafne rozpoznanie. Osoby udzielające pomocy na każdym z pięter systemu mają też różne kwalifikacje do stosowania narzędzi diagnostycznych. I z drugiej strony poszczególne narzędzia diagnostyczne wymagają od swoich użytkowników różnych kwalifikacji. Użytkownikami niektórych testów psychologicznych mogą być jedynie psychologowie, ale część testów przeznaczona jest także dla innych specjalistów.

Po drugie wybór narzędzi diagnostycznych zależy od diagnozowanego obszaru oraz stawianego pytania/problemu diagnostycznego. Zależnie od tego, czy prowadzimy diagnozę inteligencji i innych procesów poznawczych, czy diagnozę osobowości, relacji rodzinnych i szkolnych lub też talentów i uzdolnień, będziemy sięgać po inne narzędzia diagnostyczne. Zamieszczone niżej tabele prezentują dostępne, choć z pewnością nie wszystkie, bo jest ich naprawdę wiele...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI