Autor: Karolina Appelt

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych Psychologia Edukacyjna z Przygotowaniem Pedagogicznym. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Interesuje się psychologią rozwoju, w szczególności psychospołecznymi uwarunkowaniami procesu rozwoju i edukacji. Autorka wielu publikacji o tej tematyce. Prowadzi zajęcia dotyczące diagnozy psychologicznej dla potrzeb edukacji. Od 2021 r. redaktor merytoryczna psychologicznego magazynu dla dzieci „Małe Charaktery”. W obszarze działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy z obszaru rozwoju i wychowania wśród rodziców i nauczycieli.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Narzędzia diagnostyczne w pomocy psychologicznej dla nastolatków

Efektywność udzielanej pomocy w dużej mierze zależy od poprawnego rozpoznania, czyli trafnej diagnozy, a ta może zostać przeprowadzona przy użyciu dobrze dobranych i umiejętnie wykorzystywanych, wysokiej jakości narzędzi diagnostycznych. W ostatnim czasie w obszarze diagnozy psychologicznej młodzieży mamy do dyspozycji różnorodne narzędzia diagnostyczne. Liczba dostępnych metod diagnostycznych intensywnie się zwiększa. I tak jak w poprzednim wieku mieliśmy jako diagności problem z brakiem odpowiednich narzędzi, tak w XXI w. raczej stajemy przed wyzwaniem związanym z wyborem najlepszej jakości narzędzi i posiadaniem dobrej orientacji we wszystkich dostępnych na rynku narzędziach. Poniższy tekst, mam nadzieję, będzie stanowił pomoc w realizacji tego wyzwania.

Czytaj więcej