Nadużywanie przez młodzież substancji psychoaktywnych – aktualne trendy i wyzwania dla specjalistów

Psychiatria w psychologii

Zrozumienie przyczyn sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne, a także skuteczne zapobieganie ich używaniu i nadużywaniu jest niezwykle istotnym zadaniem dla każdego, kto ma kontakt z nastolatkami i towarzyszy im w procesie rozwoju, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wymaga także podejmowania działań na rzecz adekwatnego dostosowania systemu prawnego, edukacji, profilaktyki oraz pomocy osobom, które same sobie nie radzą.

Choć wiele osób zdaje sobie sprawę, że nadużywanie substancji psychoaktywnych jest szkodliwe, świadomość tego, jak wielu aspektów dotyczą negatywne konsekwencje ich stosowania, szczególnie u młodzieży, wcale nie jest aż tak powszechna. Osoby, które mają bliższy kontakt ze szkodami powstałymi z powodu używania substancji przez młodzież, nieraz skupiają się na najtrudniejszych sytuacjach, takich jak wytworzenie się uzależnienia, i pomijają fakt, że nie tylko nadużywanie, ale w ogóle używanie substancji psychoaktywnych przez nastolatki ma negatywne konsekwencje i to w wielu wymiarach.

Stawia to przed osobami pracującymi zawodowo z nastolatkami i rodzinami szczególne zadania związane z dzieleniem się rzetelną wiedzą, prowadzeniem edukacji prozdrowotnej, jak również z niesieniem pomocy w zakresie radzenia sobie z używaniem i nadużywaniem substancji.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty problemu nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, wyzwań, przed jakimi stają psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z młodzieżą doświadczającą trudności oraz możliwych działań na rzecz sprostania owym wyzwaniom.

Aktualny kontekst używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

Powszechność sięgania po substancje psychoaktywne wśród młodzieży jest ogromna. Badania dotyczące używania i nadużywania substancji, zarówno polskie jak i światowe, pokazują, że problem używania przez młodzież substancji psychoaktywnych nieustannie budzi troskę specjalistów i wychowawców.

W badaniach HBSC 2021/22 prowadzonych w Polsce przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (Dzielska i Okulicz-Kozaryn, 2023) do picia alkoholu co najmniej raz w życiu przyznało się 85% siedemnastolatków. Tytoniu próbowało 24,7% piętnastolatków, e-papierosów 33%, zaś marihuany 21,9% piętnastoletnich chłopców i 13,4% dziewcząt. W grupie siedemnastolatków statystyki te są jeszcze wyższe.

Badania CBOS dotyczące używania przez młodzież substancji innych niż alkohol czy papierosy umiejscawiają na pierwszym miejscu marihuanę lub haszysz, na drugim leki uspokajające i nasenne. Coraz częściej substancje są mieszane lub używane naprzemiennie (Grabowska i Gwiazda, 2018).

Poza Polską sytuacja jawi się w jeszcze bardziej ponurych barwach. Najnowszy Europejski raport narkotykowy (EMCDDA, 2023) wśród trendów dotyczących używania nielegalnych substancji, także przez młodzież, wymienia łatwą dostępność, wszechobecność, mieszanie i zażywanie różnych substancji,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI