Nadużywanie substancji psychoaktywnych w kontekście relacji intymnych

Studium przypadku Otwarty dostęp

Uzależnienie to silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Upośledza ono zdolność kontroli nad zachowaniem związanym z przyjmowaniem substancji. Występuje silne pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji przejawiające się istotną zmianą dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań.

Dotychczasowe aktywności, relacje, zainteresowania zostają porzucone lub ograniczone z powodu przyjmowania substancji. Osoba uzależniona przyjmuje substancję pomimo oczywistych powodów występowania szkodliwych następstw.

Nadużywanie alkoholu

Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną, obecną właściwie w każdym społeczeństwie. Jest on elementem obyczajów religijnych, celebracji ważnych wydarzeń i świąt (ślub, Nowy Rok) i chociaż jego spożycie w ostatnich latach spadło, to nadal dwie trzecie ludzi dorosłych pije, a jedna trzecia uczniów klas szkół średnich przyznaje się, że piła intensywnie w ostatnich dwóch tygodniach. U młodzieży alkoholowi często towarzyszą narkotyki, jednak młodzież mniej chętnie przyznaje się do zażywania ich ze względu na penalizację takich zachowań.
Według WHO na całym świecie około dwóch miliardów ludzi korzysta z alkoholu okazjonalnie, a około trzech milionów zmarło z powodu uzależnienia czy nadużywania tylko w 2012 roku. Badania innych zespołów naukowych także wskazują alkohol jako najbardziej niebezpieczny z narkotyków, jednak nie najbardziej uzależniający. Około 22% osób, które próbują alkoholu, stanie się od niego uzależnionych na pewnym etapie życia.

Wiek 

Jednym z najistotniejszych czynników inicjacji nałogów jest wiek. Wiadomo, że młodzież ciekawa nowych doznań i wrażeń częściej sięga po alkohol i narkotyki oraz łatwiej wpada w uzależnienie. W okresie dojrzewania, czyli do ok. 20. roku życia, kora przedczołowa wciąż intensywnie się rozwija i nie jest do końca ukształtowana, a ten obszar mózgu odpowiada za funkcje wykonawcze, w tym podejmowanie decyzji, uwagę, zdolność do wyrażania emocji oraz działanie pamięci roboczej. Ważnym czynnikiem decydującym o sięganiu po substancje uzależniające jest czynnik psychologiczny. W rozwoju uzależnienia istotną rolę przypisuje się poszukiwaniu nowych, subiektywnych odczuć czy doświadczeń (ciekawość), ale także brak akceptacji negatywnych odczuć (smutek, lęk, depresja) z powodu trudnej sytuacji życiowej i chęć obniżania napięcia psychicznego. Także stres jest związany z podatnością do wpadania w nałogi, poniewa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI