Mózg i tajemnice jego aktywności elektrycznej. Jak za pomocą treningu fal mózgowych rozwinąć jego ukryte zdolności?

Temat numeru Otwarty dostęp

Mózg posiada umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Jak wykorzystać ten potencjał, by uzyskać umiejętność elastycznego przechodzenia pomiędzy różnymi stanami psychicznymi? Czy codzienne praktykowanie uważności może pomóc zwiększyć możliwości korzystania z tych zasobów, jakie ma do dyspozycji ludzki mózg? W poniższym artykule przybliżę świat aktywności elektrycznej mózgu, wyjaśnię podstawowe jego mechanizmy i odpowiem na pytanie, jakie informacje wysyła mózg za pomocą fal. Poznaj ukryte zdolności mózgu.

Aktywność elektryczna mózgu jest efektem komunikacji komórek mózgowych (neuronów) między sobą. Dialog ten trwa nieustannie, nawet wtedy, kiedy człowiek pogrążony jest w głębokim śnie. Przekaz informacji między komórkami zostaje zakończony dopiero w chwili śmierci. Bioelektryczną aktywność mózgu, można zaobserwować za pomocą elektroencefalografu w formie zapisu fal liniowych. Wyodrębnione i zaobserwowane fale mają swoje zakresy częstotliwości, w obrębie których możemy obserwować aktywność tych fal. Wiedza z zakresu elektroencefalografii (EEG), wykorzystywana jest w wielu dziedzinach medycyny: od neurologii, poprzez psychiatrię i obecnie również w psychologii. Dzięki rejestracji fal mózgowych można efektywnie diagnozować uszkodzenia i dysfunkcje mózgu, jak również określić stany psychiczne człowieka, które są przypisane dla danych pasm częstotliwości. Ten ostatni wymieniony obszar wiedzy jest tematem poniższego artykułu.

Uczenie się jak działają komórki i mózg, pomaga nam zrozumieć biologiczne podstawy ludzkiej psychologii.

Falowa kompozycja mózgu

Przedstawiając świat fal mózgowych lubię posługiwać się analogią i myśleć o nich jak o nutach w muzyce. Fale występujące w niskich przedziałach częstotliwości przypominają głębokie dźwięki dudniącego bębna, a fale o wysokiej częstotliwości można porównać do wysokich dźwięków fletu. Komunikacja naszych komórek mózgowych jest dla mnie jak orkiestra symfoniczna. Wszystkie dźwięki są ważne i niosą ze sobą przekaz, który stanowi istotną informację o samopoczuciu naszego mózgu. Fale mózgowe są dokładnym odbiciem tego, czym obecnie zajmuje się mózg, w jakim znajduje się stanie emocjonalnym i psychicznym oraz jakie są jego ograniczenia lub możliwości w realizacji zadania lub działania.

Fale jakie obserwujemy pojawiają się w mózgu w różnych zakresach częstotliwości. Częstotliwość fali jest to liczba drgań pojawiających się w ciągu sekundy i do jej zapisu używana jest jednostka pomiarowa herc (Hz) (Robbins, 2008).

W swoich badaniach pomiaru aktywności elektrycznej mózgu stosuję metodę ilościowego QEEG (ang.quantitative electroencephalography). Metoda QEEG daje nam możliwość zapisu EEG nie tylko jako fal, ich kształtów oraz amplitud w funkcji czasu. Surowy sygnał EEG zostaje przekształcony w sposób ilościowy za pomocą funkcji matematycznej Fouriera (ang. FFT–fast fourier Transform), co ułatwia kliniście diagnostykę oraz znacząco pomaga w zaobserwowaniu odchyleń od normy. Technika ta nazywana jest często „mapowaniem mózgu” (Thompson, Thompson, 2012) (Ryc. 1.), (Ryc. 2.), (Ryc. 3.), (Ryc. 4.).

Ryc. 1. Raport z badania
QEEG „mapowanie
mózgu"

 

Ryc. 2. Wynik badania
QEEG: podwyższona
aktywność fal theta

 

Ryc. 3. Wyniki badania QEEG: niska aktywność fal theta

 

Ryc. 4. Obraz aktywności mózgu podczas przeprowadzonego
badania QEEG. Widmo fal w kanale...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI