Dlaczego warto korzystać z neuropsychologii w gabinecie psychologa i psychoterapeuty?

Temat numeru

Podstawowe znaczenie w terapii neuropsychologicznej ma zjawisko plastyczności mózgu (Ognik, 1998), które wykorzystuję w praktyce prowadzonej według własnych metod. Tematyka niniejszego krótkiego opracowania została podyktowana potrzebami, z którymi spotykam się na co dzień podczas mojej ponad 35-letniej praktyki. Opis niektórych tematów poprzedzam krótkim studium przypadku badanej osoby.

Neuropsychologia edukacyjna

Wymieniona w powyższym podtytule nazwa zdaje się nie figurować w oficjalnej terminologii, jednak proponuję ją ze względu na olbrzymie potrzeby w tym zakresie.

STUDIUM PRZYPADKU 1

Dziesięcioletni Mateusz, jeden z czworga rodzeństwa, uczeń IV klasy prywatnej szkoły podstawowej. Jego mama zgłosiła się do mnie z powodu: trudności w nauce pamięciowej syna, poszukiwania przez niego właściwych słów oraz problemów z czytaniem. Jest ona osobą zamożną, niepracującą zawodowo i prowadzącą dom. Posiada dużą świadomość w zakresie praktyki wychowawczej, a także poświęca swoim dzieciom bardzo dużo czasu i wysiłku; jednak problemy syna, według słów matki, przerastają jej możliwości.
Mateusz w wieku ośmiu miesięcy doznał urazu głowy, potrzebna była operacyjna ewakuacja sporego krwiaka nadtwardówkowego lewej okolicy ciemieniowo-potylicznej.


Badanie neuropsychologiczne wykazało duży deficyt pamięci operacyjnej dla słów (4 elementy ciągów krótkich rzeczowników), cyfr (4 elementy) oraz obrazków (4 elementy). Norma pojemności tej pamięci wynosi 7 ±2 elementy. Ponadto Mateusz dysponuje dużą sprawnością myślenia, co powoduje, iż jego bujna wyobraźnia subiektywnie powiększa skalę problemów edukacyjnych, wywołując silny lęk i niechęć do szkoły.
Prowadzone przez mamę chłopca ćwiczenia rehabilitacyjne według moich wskazań poprawiły sprawność pamięci i przywróciły dziecku wiarę we własne możliwości. Ćwiczenia te składały się m.in. z:

POLECAMY

  • powtarzania przez Mateusza wymienianych przez jego mamę ciągów cyfr złożonych z pięciu elementów, np.: „4-7-0-2-9...

pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy