Coaching biznesowy jako nowoczesna, świadoma metoda wspierania rozwoju pracowników i organizacji

Współpraca z...

W środowisku biznesowym coraz więcej firm świadomie decyduje się na wprowadzenie praktyki coachingu w kalendarz regularnych działań, które mają na celu psychoedukację, a w konsekwencji rozwój pracowników i oczekiwaną zmianę. Coaching biznesowy może stanowić swoiste best practice w holistycznym myśleniu o dobrostanie i zdrowiu psychicznym pracowników.

Coaching biznesowy jest powszechnie uznawany za metodę wspierającą rozwój pracowników i organizacji w dłuższej perspektywie. Jej celem jest rozwój potencjału pracowników – doskonalenie ich kompetencji i umiejętności oraz pobudzenie kreatywności, tak aby samodzielnie znajdywali rozwiązania, byli proaktywni i zaangażowani w osiąganie celów.  Jest to praktyka, która uczy pracowników jak pokonywać bariery, jak zdobywać i wykorzystywać nowe kompetencje, jak  znajdywać możliwości, z których nie zdawali sobie dotąd sprawy. Coaching jest również sposobem na kreowanie kariery zawodowej w zgodzie z naszymi naturalnymi predyspozycjami i wartościami, pomaga w przygotowaniu do nowej roli zawodowej i podpowiada, jak funkcjonować w dotychczas pełnionej.
Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Joannę Gawlik-Dziadoń, akredytowanego coacha i superwizora ICC – International Coaching Community – wieloletniej Dyrektor Izby Coachingu Oddziału Wielkopolskiego, trenera biznesu, od wielu lat zajmującej się praktycznym wykorzystaniem coachingu w środowisku menedżerskim i organizacjach biznesowych.
Hanna Kramarczyk-Hadzik: Joanno, zacznijmy od początku, jak najlepiej zdefiniować coaching? W literaturze znajdujemy wiele różnych definicji opisujących sam proces, jego cele, rolę coacha i coachee. Która z nich najtrafniej Twoim zdaniem oddaje sens tej metody i jest Ci najbliższa?
Joanna Gawlik-Dziadoń: Tak, to prawda. Najbardziej znana jest definicja ICF: „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”.
Muszę przyznać, że z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że im prościej, tym lepiej, więc ujęłabym to w ten sposób: coaching to metoda wspierająca rozwój, zarządzanie ludźmi, funkcjonowanie zespołów, ułatwiająca osiąganie celów. Coach natomiast jest swoistym agentem zmiany, działającym na rzecz swojego klienta. Reasumując, coaching to metoda skupiona na rozwoju i zmianie.
H. K.-H.: Koncepcja coachingu koncentruje się zatem na tym, co najważniejsze w zarządzaniu, czyli konieczności nieustannego rozwoju pracowników i zespołów w różnych obszarach: umiejętności, efektywności i rozwoju osobistego. Dla kogo i kiedy coaching warto Twoim zdaniem zastosować w organizacji?
J. G.-D.: Coaching ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności działania i znajduje swoje zastosowanie na każdym stanowisku, jeśli coachee ma już zasób wiedzy merytorycznej i pewne doświadczenie w swoim obszarze działania.
Najczęściej wykorzystywany jest jako wsparcie rozwoju kompetencji menedżerskich, przywódczych, podniesieniu efektywności działania, np. sprzedażowego, poprawie komunikacji, lepszej pracy zespołowej (wtedy mamy do czynienia z coachingiem zespołowym). Jest wiele obszarów, w których coaching przynosi bardzo dobre rezultaty. Może być użyty np.:

  • jako uzupełnienie procesu szkoleniowego – służy wtedy ugruntowaniu nowych umiejętności i postaw;
  • dla menedżerów, liderów, specjalistów z dużym zakresem odpowiedzialności – we wzmacnianiu pewności siebie, wsparciu dla młodych menedżerów, radzeniu sobie ze stresem, zwiększeniu odporności psychicznej, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i włączeniu podejścia coachingowego do swojego in...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI