W jaki sposób Rok 1984 Orwella wpłynął na Jima Jonesa i wielu innych przywódców w zakresie dominacji nad ich zwolennikami

Temat numeru

W niniejszym artykule przedstawiono sposoby stosowane przez wielu obecnych przywódców politycznych w obszarze technik kontroli umysłu, mających na celu manipulowanie przekonaniami i działaniami swoich zwolenników. Aby w pełni zrozumieć sposób, w jaki to robią, będziemy polegać na dogłębnej analizie metod, za pomocą których przywódca Świątyni Ludu, Jim Jones, osiągnął to przez zastosowanie w codziennej praktyce strategii i taktyk przedstawionych w powieści Rok 1984 Orwella. Szczegółowo omówione zostanie osiem praktyk Jonesa zaczerpniętych z litanii taktyk kontroli państwa autorstwa Orwella, a następnie wyjaśniony zostanie sposób, w jaki Jones zastosował je w swojej diabolicznej codziennej praktyce, by całkowicie zdominować tysiące lojalnych zwolenników, co doprowadziło do ich masowego samobójstwa i morderstwa czterdzieści lat temu w Jonestown w Gujanie.

Zagadka Jima Jonesa pozostaje równie enigmatyczna dzisiaj, w 2019 r., co czterdzieści lat temu, kiedy to 18 listopada 1978 r. prawie tysiąc jego wiernych zwolenników zostało zamordowanych przez innych członków jego „kościoła”, a niektórzy dobrowolnie popełnili samobójstwo jako dowód ich oddania Ojcu/ /Bogu/Diabłu/Jimowi Jonesowi. Całej prawdy na temat tego, co właściwie wydarzyło się tego nieszczęsnego dnia, nigdy nie poznamy.

Wiemy natomiast, że w naszym obecnym globalnym kontekście społeczno-politycznym wielu światowych przywódców wprowadza do swoich codziennych praktyk strategie i taktyki Jonesa. Takich autorytarnych, populistycznych dyktatorów można znaleźć w wielu państwach, są to między innymi Vladimir Putin w Rosji, Javier Bolsonaro w Brazylii, Viktor Orban na Węgrzech, Recep Erdogan w Turcji, Rodrigo Duterte na Filipinach, Kim Dzong Un w Korei Północnej oraz Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Chociaż przywódcy ci pochodzą z różnorodnych środowisk i rządzą zupełnie odmiennymi populacjami, wszyscy korzystają z manipulacji kontroli umysłu stosowanej przez Jima Jonesa.

Poprzez analizę działań Jima Jonesa możemy pełniej i głębiej zrozumieć sposoby, za pomocą których wymienione wyżej głowy państw manipulują i kontrolują swoich zwolenników. Jednakże to nie Jones był twórcą owych machinacji w zakresie masowej dominacji. Zapożyczył je wszystkie z powieści politycznej Rok 1984 George’a Orwella, w której zostały szczegółowo opisane.

W ciągu czterdziestu lat moich badań w obszarze psychologii kontroli umysłu, a także wszystkich wydarzeń wokół Jima Jonesa w San Francisco i w Jonestown w Gujanie, doszedłem do wniosku, że nasze współczesne rozumienie politycznej masowej kontroli umysłów może być wzbogacone porównaniem z Rokiem 1984 Orwella. Genialny wgląd twórcy w to, jak systemy polityczne mogą kontrolować umysły i zachowania ich zwolenników, często bez ich świadomości, stanowi podręcznik wyjaśniający nie tylko to, jak Jones korzystał z tych zasad, by zdominować swoich zwolenników, ale również jak używa ich wielu współczesnych polityków, w tym wymienieni wyżej.

Orwell jako kaznodzieja Jonesa

Nasz główny obszar zainteresowań podkreśla podobieństwa między taktykami i strategiami kontroli umysłu stosowanymi przez przywódcę Świątyni Ludu, Jima Jonesa oraz tymi pochodzącymi z książki Rok 1984 George’a Orwella (Orwell, 1948). Moje wcześniejsze analizy ujawniły zdumiewające podobieństwa między procedurami, które Jones stosował w celu zdominowania swoich zwolenników zarówno w San Francisco, jak i w swoim ośrodku sekty w Gujanie (patrz Zimbardo, 1983). Mocnym poparciem dla tego argumentu jest fakt, że Jones nauczył się tych technik bezpośrednio z lektury książki Rok 1984 Orwella. Testował użyteczność operacyjną tych wymyślonych, fikcyjnych technik, przejmując rolę „Głowy Partii” i tworząc „System” kontrolujący umysły i życie ponad tysiąca autentycznych ludzi – obywateli USA, których przekształcił w „Prawdziwych Wyznawców” (zobacz też Sullivan & Zimbardo, 1979; San Francisco Chronicle, 1981).
Ostatnimi czasy analizy te zostały pogłębione dzięki obszernym rozmowom na temat...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI