Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych oraz możliwe skutki w postaci zaburzeń nastroju lub zaburzeń snu – karty pracy

Narzędziownia

Obszary i etapy pracy psychoterapeutycznej

 • Budowanie relacji terapeutycznej. Relacja terapeutyczna (przymierze terapeutyczne) ma kluczowe znaczenie w procesie terapii. Umożliwia współpracę terapeuty i klienta w określeniu celów pracy terapeutycznej i zmniejsza nasilenie oporu. Budując przymierze terapeutyczne z J.P., wykorzystałam metodę 5 kroków budowania kontraktu terapeutycznego wg Johna Enrighta:
  • Uznanie przez klientkę uczestnictwa w psychoterapii uzależnienia jako własnej decyzji.
  • Określenie rzeczywistego problemu klientki: co jest dla niej problemem w związku z uzależnieniem i jakie chce osiągnąć cele w procesie terapeutycznym. Cele powinny być: konkretne, mierzalne i pozytywnie sformułowane.
  • Ustalenie z klientką, czy cele, jakie sobie wyznacza, są realne do osiągnięcia i po czym pozna, że je osiągnęła.
  • Ustalenie, czy zdaniem klientki terapeutka prowadząca terapię będzie dla niej odpowiednim specjalistą, czy ma zaufanie do terapeuty, jakie ma wątpliwości.
  • Określenie występowania konfliktowych motywów (wtórnych korzyści z zażywania leków), które utrzymują klientkę w aktualnej s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI