TSR w pracy z parą – rola komunikacji w kryzysie małżeńskim

Terapia par

Klienci zgłaszający się do gabinetu zazwyczaj opowiadają historie dotyczące problemów w swoim życiu, które dotyczą własnych doświadczeń, przeżyć, chęci rozwoju w danym obszarze, jak również mogą być związane z relacją z drugim człowiekiem – ma to miejsce na przykład w terapii par.

Jeżeli opowiadają o swoich emocjach, to na dalszym planie wyłania się często drugi człowiek, który w oczach klienta jest postrzegany jako źródło bólu, rzeka wymagań, którym nie sposób sprostać, lub funkcjonuje jako lustro uświadamiające nam daną trudność. W wielu nurtach specjaliści odpowiadają na potrzeby klientów według standardów związanych z nurtem, w jakim pracują. Zobaczymy zatem, jak to wygląda w podejściu TSR przy pracy z parą.

W trakcie pracy terapeutycznej napotykamy wiele trudności zarówno po stronie terapeuty, jak i klienta. Będąc terapeutą par, podejmujemy się swego rodzaju wyzwania, ponieważ w tym przypadku mamy dwie osoby. Osoby te potrzebują stworzenia wyrównanej przestrzeni zarówno na rozmowę, jak i dostrzeżenie ich indywidualnych potrzeb.

Terapia TSR – kilka słów o podejściu

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych, określanego mianem terapii konstruktywistycznych (J.O. Prochaska, J.C. Norcross, 2006).

Gdybyśmy mieli w najprostszy sposób opisać założenie tego podejścia, to można byłoby je przedstawić jako model terapii skupiony wokół zasobów klienta, będących jednocześnie potencjałem do rozwiązania konfliktów.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach to nie tylko specyficzny model terapii, ponieważ posiada znacznie szerszy zakres pojęciowy. Tę metodę wykorzystuje się w wielu obszarach ochrony zdrowia psychicznego, edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz grupami. Warto zaznaczyć, że to podejście sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, konfliktów małżeńskich itp.

Istotę modelu TSR określa sposób postrzegania człowieka, natury jego trudności, możliwości zmiany, jak i najbardziej użytecznych sposobów pomagania w jej osiągnięciu. Podejście to zakłada również upełnomocnienie klienta rozumiane jako jednocześnie środek i efekt końcowy relacji pomocowej. Idea ta bazuje na dwóch źródłach: znaczeniu przypisywanemu budowaniu obrazu rozwiązań, które są...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI