Autor: Agnieszka Szczygieł

Psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka (w procesie certyfikacji klinicznej), edukatorka seksualna. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi własną Pracownię Terapeutyczno-Seksuologiczną w Gdyni. Związana również z Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zorientowane wokół psychoterapii, terapii seksuologicznej i pracy z traumą. Pracuje eklektycznie, głównie w oparciu o koncepcje psychodynamiczne, zintegrowane z technikami innych modalności terapeutycznych. 
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Masturbacja dziecięca jako realizacja celów pozaseksualnych – diagnoza i metody pracy z dzieckiem i rodziną

Dziecięca masturbacja jest tematem budzącym wiele kontrowersji. W powszechnej opinii połączenie dziecięcości i seksualności jest zjawiskiem wzajemnie wykluczającym się i budzącym sprzeciw. Masturbacja traktowana jest jako przejaw zachowań problematycznych, a nawet patologicznych, mających świadczyć o nieprawidłowym rozwoju, rozhamowaniu, problemach emocjonalnych lub doświadczeniu nadużycia seksualnego. Wynika to z niskiej świadomości społecznej, nieznajomości aspektów prawidłowego rozwoju psychoseksualnego okresu dzieciństwa, a także ma swoje korzenie w kulturowym tabu i głęboko zakorzenionych mitach wokół seksualności.

Czytaj więcej

Terapia psychoseksualna pary 50+ Studium przypadku i metody terapeutyczne

Na przełomie okresów średniej i późnej dorosłości uruchamia się szereg zmian o podłożu biologicznym, psychologicznym i społecznym, które mają swoje odzwierciedlenie w jakości życia seksualnego. W tym czasie przedefiniowaniu ulega również obraz samego siebie oraz tworzonego związku. Z badań wynika, że zaledwie 36% Polaków w wieku 50+ jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego (1).

Czytaj więcej