Siedem ścieżek

do satysfakcjonującego życia osobistego i  wspólnotowego

Nowości w psychologii

Każdy z nas jest lub może stać się Codziennym Bohaterem. Aby pomóc Wam w codziennym bohaterstwie, chcę wytyczyć siedem ścieżek do osobistego szczęścia i wspólnotowego dobrobytu w oparciu o długą historię moich badań nad złem, bohaterstwem, perspektywami czasu, nieśmiałością, dynamiką grupy oraz mocą sytuacji społecznych w odniesieniu do jednostki w zmienianiu jej na lepsze lub na gorsze.

Oto siedem ścieżek Dr p. g. zimbardo do satysfakcjonującego życia – zarówno osobistego, jak i wspólnotowego:

  1. Używaj czasu mądrze i dobrze

Czas jest naszym najcenniejszym dobrem, którego nie wolno marnować i zawsze należy go używać rozważnie, równoważąc jego trzy główne źródła energii:

  1. będąc dobrze ugruntowanym w pozytywnej przeszłości, która łączy Was z rodziną, tożsamością i kulturą;
  2. będąc otwartym na to, co najlepsze w każdej obecnej chwili Waszego życia, co oznacza bycie otwartym na moc hedonistycznej teraźniejszości, która łączy Was z przepływającą energią chwili;
  3. będąc zmotywowanym do odniesienia sukcesu w pełnym zakresie Waszych zdolności, w wypełnionej nadzieją Przyszłości, co pozwoli Wam osiągnąć zamierzone cele.

Dzięki tej czasowej równowadze zyskacie nową elastyczność w dostosowaniu się do wielu sytuacyjnych wyzwań, które napotkacie w swoim życiu.
Szanujcie starszych i uczcie się z ich przeszłości. Selektywnie zanurzajcie się w Orientacji na Teraźniejszość, która sprzyja związkom międzyludzkim i współczuciu, jednocześnie bądźcie otwarci, by pełniej doceniać naturę i kulturę. Wykorzystujcie przyjemności jako nagrodę za ciężko wypracowane sukcesy, które osiągnęliście i które osiągniecie, będąc skoncentrowani na Przyszłości.
Wreszcie, mimo że nigdy nie mamy wystarczająco dużo czasu w naszym dynamicznym życiu, każdy z nas musi nauczyć się, jak znaleźć czas dla rodziny, przyjaciół oraz na zabawę.
Pamiętaj, stracony czas nigdy nie wróci, a zmarnowany nigdy nie zostanie odzyskany. Dobrze przeżyte życie to życie bez żalu z powodu tego, co mogłeś zrobić lub co powinieneś zrobić. To życie, z którego w pełni czerpałeś radość z każdego dnia.

  1. Kochaj uczyć się przez całe życie

Przez kilka dziesięcioleci mieliście raczej uprzywilejowane życie – uprawniające do bycia wolnym od wielu społecznych zobowiąz...

pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy