Problemy seksualne w związku

Temat numeru

Pracując już ponad 20 lat w gabinecie terapeutycznym, z radością zauważam, że w naszym społeczeństwie rośnie świadomość roli pomocy psychologiczno-seksuologicznej w sytuacji wystąpienia trudności i problemów w związku. Jeszcze ponad dekadę temu pary z reguły przychodziły na konsultację dopiero w fazie „ostrego kryzysu” lub znacznie później – w momencie, gdy ze względu na liczne „zranienia emocjonalne” szansa na ich dalsze funkcjonowanie razem była niewielka (o czym klienci mówili w trakcie sesji).

Tym, co zmieniło się w ciągu ostatnich lat, jest korzystanie z profesjonalnej pomocy na wcześniejszym etapie, a więc w sytuacji pojawienia się trudności i problemów oraz kryzysów. Wpływ na to ma wiele czynników. Może to być związane z większą liczbą terapeutów pracujących w tym obszarze, a więc z większą dostępnością i jakością usług. Tematyka seksualności staje się też przedmiotem dyskusji i wykładów popularyzujących wiedzę, co powoduje, że zmniejszają się obawy i lęki związane z poruszaniem tego tematu. Korzystanie z tej formy pomocy deklarują też osoby znane, sławne, co pozwala zdjąć z terapii odium winy i wstydu.

„Gdy słyszymy, jak senator Robert Dole szczerze mówi o zaburzeniach wzwodu, i gdy widzimy reklamy, w których zachęca on mężczyzn do tego, by szukali pomocy lekarskiej w rozwiązaniu tego powszechnego »zdrowotnego i wpływającego na jakość życia« problemu, stwierdzamy, że odbiór społeczny dysfunkcji seksualnych się zmienia”.

Z pewnością „wcześniejsze sięganie” po profesjonalną pomoc jest pozytywną zmianą, ponieważ znacznie łatwiej jest pracować nad rozwiązaniem problemów, gdy partnerzy przejawiają wobec siebie troskę, traktują się z szacunkiem i mają nadzieję oraz siły do pracy nad sobą.

Życie seksualne

Seksualność człowieka jest sferą, na którą wpływ mają zarówno czynniki biologiczne, psychologiczne, jak i społeczno-kulturowe.

Pracując z parami w tym zakresie, warto zapoznać się z twierdzeniami przedstawionymi przez Humpreya, odnoszącymi się do funkcjonowania seksualnego:

  • Seks jest naturalną potrzebą. Zazwyczaj u zdrowych ludzi cykl reakcji seksualnych występuje jako efekt stymulacji seksualnej. Celem aktywności seksualnej jest uzyskanie satysfakcji seksualnej.
  • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI